Пелетни горелки с ръчно механично почистване GP xx_B hc

Качество? Ниска цена? Комфорт? Надежден сервиз? Но как е възможно едното да не е за сметка на другото? Отговорът на тези въпроси са пелетни горелки с ръчно механично почистване Bisolid.

Комфортното отопление, което предлагат пелетните горелки Bisolid е съизмеримо с отоплението при използването на електричество, газ или нафта. Предназначени да изгарят дървесни пелети с диаметър Ø 6-8 mm, те могат да бъдат монтирани към различни водогрейни котли на твърдо гориво. Горивото и въздухът се смесват в горелката по контролиран начин, което е предпоставка за емисии в допустимите граници, висока ефективност и увеличаване на времето между две почиствания.

Екотерм Проект разработи пелетните горелки GP xx_B hc с марка Bisolid с цел да се улесни потребителя при нейното обслужване. Почистването на скарата на горивната камера се извършва посредством лостов механизъм без отваряне на котела и без прекъсване на работата му.

Пелетните горелки Bisolid имат интуитивен LCD дисплей за лесна работа със светлинна индикация на активните функции.

Заложено е автоматизирано изпълнение на процеси като запалване; следене на пламъка; спиране на горивния процес по специален алгоритъм, включващ продухване, което осигурява почистване на горивната камера и лесно и безопасно запалване.

Новото по-съвършено управление на горивния процес, изразено в модулиране на горивото и въздуха, осигурява висока ефективност на съоръжението и като резултат икономия на гориво. То осигурява запалване и стартиране на горелката при максимална мощност, за бързо достигане на желаните параметри, след което започва същинското модулиране (при горелките със степенно регулиране, за да се постигне този ефект е необходима ръчна намеса). При пелетните горелки Bisolid има възможност за управление на циркулационна помпа според температурата на топлоносителя и управление на димосмукателен вентилатор, който решава проблема с тягата на комина и гарантира безопасна работа на съоръжението. Безопасността е обезпечена и с редица защити, като защита от обратен огън, защита от блокиране на циркулационната помна и т.н.

Едно от основните предимства на горелките Bisolid с ръчно почистване е, че потребителите могат да използват за гориво нискокачествени дървесни пелети с високо пепелосъдържание.

Пелетен котел Bisolid – един вариант за монтаж на пелетна горелка с ръчно механично почистване с марка Bisolid.

Пелетните котли Bisolid са подходящи за отопление на малки битови и фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода. Топлинната мощност се регулира лесно в широк диапазон. Температурният комфорт може да се регулира от потребителя посредством допълнително монтиран стаен термостат (седмичен програматор). Стоманената конструкция е компактна и опростена и позволява динамична работа, лесен монтаж и обслужване – plug & play.

Окомплектовката се състои от: автоматизирана пелетна горелка от серията Bisolid, горивоподаващ шнек; дървена опаковка (може бързо да се трансформира в пелетен бункер, за първоначален старт на котела); комплект инструменти за почистване. Котлите се предлагат в два варианта, за ляв или десен монтаж на горелката.

Екотерм Проект Ви предоставя възможност за икономично и комфортно отопление. Фирмата е с дългогодишни традиции в областта на енергийната ефективност и оползотворяването на възобновяеми енергийни източници. Непрекъснатият стремеж за усъвършенстване води до изработване на високо качествени крайни продукти на най-добра цена.

Повече промоции и подробни технически параметри на продуктите може да видите на сайта на Екотерм Проект.

Може да харесате още...