Пелетни камини BURNiT Comfort

Пелетните камини BURNiT Comfort са екологично и рентабилно решение за всеки дом. Ефективността им достига до 92%.

Предназначени са за изгаряне на дървесни пелети с диаметър 6-8 мм, EN 14961-2:2011.
Поради ниската си влажност – до 8%, пелетите са много по-ефективни от дървата.

Модели:
BURNiT Comfort PD 6 kW /8 kW / 10 kW и пелетна камина с водна риза BURNiT Comfort PМ 23kW.

Цвят: слонова кост, бордо и черен.

Предимства:
– Съвременен дизайн и възможност за инсталация в жилищно помещение;
– Автоматизирани процеси на пелето-подаване, запалване, регулиране на горенето, почистване на горелката;
– Контролер с удобен екран и с дистанционно управление. Функции: Задаване на желана температура, отложен старт, програмиране на хроно-термостат, седмичен и уикенд програматор;

– Принудителна въздушна циркулация;
– Вентилатор за отвеждане на димните газове;
– Вградена пелетна горелка;
– Вграден бункер за пелети в горната част на камината;
– Горивният процес може да се наблюдава безопасно, благодарение на термо-закаленото стъкло на вратата на камината;
– Крачета за фино нивелиране на камината.
– Минимални вредни емисии, отделени при горенето;
– Възможност за захранване на отоплителна инсталация (при моделът с водна риза BURNiT Comfort PМ 23kW)

4. Технически параметри:

Фирма НЕС непрестанно обогатява своето продуктово портфолио с модерни технологии за възобновяема енергия, като днес портфолиото на компанията включва технологии за слънчева термална енергия, биоенергия, фотоволтаична енергия и аеротермална енергия. Най-новите направления в гамата са котли на дърва и на пелети, фотоволтаични модули и термопомпи.