Пелетни котли от GreenEcoTherm – чисти и лесни за използване

GreenEcoTherm

Днес не е достатъчно просто да се отопляваме. Стремим се да го правим по начин, природосъобразен и ефективен, без това да увеличава семейния ни бюджет.

Правилният начин е отоплението чрез пелети. Този вид гориво се произвежда от отпадна дървесина, като се формоват в пелетна преса при високо налягане и температура. При натиска се получава загряване, което разтопява съдържащия се в дървесината лигнин, за да се използва като слепващо вещество. Малките цилиндри, обикновено са с дължина около 2-4 см и диаметър 6, 8 или 14 мм.

Дървесните пелети са изключително комфортно гориво с добри възможности за транспортиране и складиране, позволяват напълно автоматизиране на горивния процес. Имат високо енергийно съдържание, високо КПД /85-93%/ и ниско пепелно съдържание. При изгарянето им се отделят много по-малко количество сяра или други вредни вещества, в сравнение с другите фосилни горива. Отоплителните системи на пелети са лесни за поддръжка – лесно зареждане, напълно автоматизирано подаване на пелетите и лесно почистване на котела, поради малкото отпадък при горенето.

GreenEcoTherm

Топлинният комфорт, който създават отоплителните инсталации на пелети е еквивалентен до този постигнат при изгаряне на природен газ и електроенергия, а увеличаването на производството на пелети в България през последните години създава конкурентни условия и тенденция на намаляване на цената им.

Продуктите под търговска марка GreenEcoTerm се открояват на пазара с безкомпромисно качество, конкурентни цени и екологичност, която отговаря на най-строгите изисквания на европейския стандарт EN 303-5.

Извършените редица изпитвания на отоплителните пелетни котли с търговска марка GreenEcoTherm показаха, че те се класифицират като котли от най-високия клас, клас 5, съгласно стандарт EN 303-5:2012. Тестовите резултати на емисионните характиристики на пелетните котли доказаха, че емисиите на СО, органично свързан въглерод (OGC) и прах, изпускани в атмосферния въздух при номинална топлинна мощност и минимална непрекъсната топлинна мощност са в пъти по-малки от минималните изисквания на стандарта.

Приложените снимки с термокамера показват големите топлинни загуби, което означава завишен разход на гориво и малки топлинни загуби, което е гаранция за висока ефективност и ниски стойности на вредни емисии отделяни в атмосферата.

Термо снимка на пелетен котел серия Pelletherm V.4 Long Time

GreenEcoTherm

Термо снимка на пелетен котел серия Pelletherm V.2

GreenEcoTherm

Термо снимка на пелетен котел със зони на големи топлинни загуби

GreenEcoTherm

За да удовлетвори изискванията на своите  клиенти, включително на тези, закупили котли на твърдо гориво преди години, Екотерм Проект ЕАД предлага възможност за преминаване на отопление на дървесна биомаса посредством пелетни горелки от серията GP, без да е необходима голяма инвестиция за подмяна на котелното тяло.

Отоплителните съоръжения оползотворяващи дървесна биомаса с търговска марка GreenEcoTherm се произвеждат с  европейско качество, високо оценено от многобройните ни партньори и клиенти.

Може да харесате още...