Перфектното място е там, където бизнесът е свободен да се развива


Дубай може да бъде описан  като амбициозен, грандиозен или проспериращ. Хората, които живеят там, го асоциират и с щастие. Щастието е национална политика в Обединените арабски емирства,  върху която се основават също и просперитет, амбиция и визия. Свободната зона на летището в Дубай (Dubai Airport Free zone) е олицетворение на всичко, което създава перфектни условия за щастие и успех с помощта на услугите и решенията на Siemens.

Dubai Airport Free zone е основана през 1996 г. и днес е домакин на 1600 клиенти, включително много фирми от списъка на Fortune 500. Тя осигурява персонализирано офис пространство, складове и др. и олицетворява философията за успеха на Дубай – щастие.

Основният въпрос, задаван на клиентите на Dubai Freezone Airport, е: „Щастлив ли си на това място?“ Когато отговорът е „Да“, Dubai Airport Freezone продължава бързото си развитие. Платформата за сграден мениджмънт Desigo CC на  Siemens играе важна роля за положителните отговори. Използвайки 42 000 информационни точки, тя създава перфектна бизнес среда, в която клиентите откриват идеално място за своята организация.

Постоянното обновяване и модернизиране на сградите в свободната зона на летището в Дубай създава оптимални условия по устойчив начин. Чрез екран, поставен на видимо място, се визуализират данните за енергийното потребление, насърчавайки по този начин клиентите и посетителите също да допринасят за намаляването му.  По този начин всички на летището на Дубай активно участват в устойчивото сградно управление и се възползват от предимствата, които то предоставя.

Siemens поддържа системите за сграден мениджмънт на свободната зона на летището в Дубай от 1998 г. Партньорството започва с поетапното модернизиране на съществуващите контролери с Desigo PX. Оттогава сградите на Dubai Airport Freezone постоянно се модернизират, осигурявайки на клиентите оптимални  условия за успешен бизнес.

Благодарение на високото ниво на интеграция, постигнато в системата за сграден мениджмънт и редица енергийно-ефективни инициативи, днес Dubai Airport Freezone има изключителни енергийни показатели от само 153 KWh/m2 годишно. По-нататъшната миграция на наследените системи към платформата за сграден мениджмънт Desigo CC създава предпоставки за още по-голямо енергоспестяване и намаляване на експлоатационните разходи.

Оптимизацията в района вече спестява 8% от енергията годишно. Още по-големи икономии се реализират с внедряването на Demand Flow™, патентованото решение на Siemens за оптимизация на охладителните системи. Само през първите 9 месеца Dubai Airport Freezone спестява близо 35% енергия. Намаляват също и  разходите за електроенергия и вода – от 34 милиона AED през 2010 г. на 20 милиона AED през 2017 г. За изключителното подобрение на дейността си сградата е наградена със сертифициране по LEED Platinum.

Ключът към тази енергийна ефективност е подобрението на двете охлаждащи системи на Dubai Airport Freezone. Използвайки Demand Flow, целите за спестявания от 14% и 30% не само са били изпълнени, но в действителност са надхвърлили  35% и 45%. Като допълнение Delta T e подобрено от 5.6 °C до 8.9 °C. В допълнение проблемите с преохлаждането в някои зони от първия чилър могат да бъдат разрешени, докато във втория допълнителният  капацитет на охлаждане се използва за нови части на сградата. 13 сгради се наблюдават и получените данни се анализират чрез използването на облачно-базираната енергийна платформа за устойчивост  NavigatorTM. Тя  представлява платформа за навигация, която предоставя на операторите необходимите данни. Управлението на активите увеличава още повече производителността на сградите и тяхната устойчивост. Резултатът е идеално място за бизнес и устойчивост.

Повече информация:

 Documentary film on Youtube – „These buildings fulfill a vision: Dubai Airport Freezone“

 Building technologies – Ingenuity for life creates perfect places


Вижте също...