Пиролизни котли BURNiT PyroBurn

В края на лятото започва подготовката за отоплителния сезон. Днес в otoplenie.eu ви представяме пиролизни котли BURNiT PyroBurn – серия Alpha и серия Lambda.

Чрез пиролизното горене се постига пълноценно изгаряне на дървесината с минимално отделяне на пепел, а котелът достига висока ефективност.

Принципът на пиролизното горене е обяснен на схемата, където:
1. Приток на въздух;
2. Първичен въздух;
3. Вторичен въздух;
4. Запалване;
5. Пиролизно горене;
6. Всмукателен вентилатор;
7. Комин.

Предимствата на пиролизните котли BURNiT PyroBurn са:
– Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с дърва дълги до 50 см, като тяхната влажност не трябва да надвишава 15%. За гориво могат да се използват и дървесни брикети.
– Котелното тяло е изработено от висококачествена котелна стомана с дебелина 6 мм за горивната камера и 4 мм за водната риза. Вградената високотемпературна керамика допринася за равномерно отдаване на отделената температура към водната риза и предпазва стоманените стени от високата температура (до 1200°С).
– Горивната камера е защитена с високотемпературна керамична облицовка.
Дървесината в камерата за зареждане се разгаря (до 580°С) и отделя дървесен газ, богат на въглеродни съединения. В комбинация с първичния въздух той създава горима смес и се насочва към дюзата на горивната камера. В дюзата, сместа се обогатява с вторичен въздух и се самозапалва, като достига в горивната камера до 1200°С.
– Вентилатор за димните газове.
– Окуляр за наблюдение на горивния процес.

Сигурни механизми гарантират безопасната работа на котела:
1) При достигане на 95°С управлението изключва вентилатора и включва помпите за БГВ и отоплителна инсталация. Независим STB термостат изключва вентилатора при достигане на 99°С.
2) Предпазен топлообменник.
3) Предпазен клапан 3 bar.

Пиролизен котел BURNiT PyroBurn – серия Alpha. Мощност 18, 25 и 40 kW

Осигурява икономично и екологично отопление на средни и големи помещения.
– PID управление с LED екран прецизно контролира горивния процес, помпа за отоплителната инсталация и помпа за битова гореща вода (БГВ).
– Клапа на горната горивна камера предотвратява задимяването на котелното помещение при презареждане.

1. Управление;
2. Обшивка;
3. Високоефективна изолация;
4. Обезопасителен топлообменник;
5. Водна риза (мантел);
6. Камера за зареждане с гориво;
7. Камера за пиролизно горене;
  8. Изход за гореща вода;
9. Комин;
10. Изсмукващ вентилатор;
11. Клапа за първичен въздух;
12. Клапа за вторичен въздух ;
13. Вход за студена вода.

Технически характеристики.

Пиролизен котел BURNiT PyroBurn – серия Lambda. Мощност 25 и 30 kW

Осигурява икономично и екологично отопление на средни и големи помещения.

Котелът е с високотехнологично управление (контролер), регулируема мощност, ламбда сонда, почистваща система.

– Изключително високотехнологичен и надежден контролер, който разполага с възможности за управление на най-сложната отоплителна инсталация. Контролерът управлява горивния процес посредством мониторинг на стойностите на кислород в изгорелите газове, температурата на изгорелите газове и температурата на котела. Паралелно на управлението на горивния процес контролерът може да управлява и различни отоплителни кръгове.
– Ламбда сонда за прецизно регулиране на горивния процес.
– Датчик „отворена врата“ и отвор за отвеждане на димните газове в комина предпазват котелното помещение от задимяване при зареждане. Датчик за отворена врата отчита отварянето на горната врата на котела и независимо от режима на работа задейства изсмукващия вентилатор на 100%.
– Въздушни клапи със сервозадвижки за регулиране на постъпващият въздух.

1. Управление;
2. Обшивка;
3. Високоефективна изолация;
4. Обезопасителен топлообменник;
5. Водна риза (мантел);
6. Камера за зареждане с гориво
7. Камера за пиролизно горене;
8. Почистваща система;
  9. Изход за гореща вода
10. Датчик за изгорели газове;
11. Ламбда сонда;
12. Комин;
13. Изсмукващ вентилатор;
14. Клапа за първичен въздух, сервозадвижки;
15. Клапа за вторичен въздух, сервозадвижки;
16. Вход за студена вода.

Технически характеристики.

За да изберете подходящ котел за Вашата отоплителна система, се свържете с Дистрибутор на BURNiT или с Търговския отдел на НЕС ООД на тел. 054 874 547 или 054 874 544.

 

Може да харесате още...