pixel

Планират ежемесечно плащане на реално потребена топлоенергия

Планират ежемесечно плащане на реално потребена топлоенергия

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма предлага за обществено обсъждане промени в Наредба 16-334 за топлоснабдяването. Документът регламентира реда и техническите условия за топлоснабдяване.

Предложените изменения регламентират възможност за ежемесечно заплащане на реално потребената енергия, по-справедлив начин за определяне на дела сградна инсталация, избягване употребата на прогнозни дялове, изготвяне на месечна сметка с предвидима сума и други.

Промените се базират на предложения от потребителите на топлинна енергия и неправителствени организации, обобщени от Столична община, казаха от министерството.

Предложения по документа могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: [email protected]

publics.bg

Може да харесате още...