Пластмасата вече е станала част от земната кора

Вижте също...