Плаващ град от къщи-пирамиди ще генерира 100% собствено електричество, храна и вода

Вижте също...