Плаващи водноелектрически централи в мини формат осигуряват чисто електричество

Boje

Водноелектрическите централи по принцип не са ново изобретение. Норвегия например покрива голяма част от собствените си нужди от електроенергия по този начин. Но изграждането на огромни язовири не винаги е възможно. Но малката немска компания Boje сега изпробва друга умна идея да използва скоростта на потока на реката за генериране на електроенергия: плаващи шамандури, оборудвани с малка турбина. Те са твърдо закотвени в земята и след това се задвижват от потока на реката. Произведената от тях електроенергия се подава в обществената мрежа и се заплаща с фиксирана сума съгласно Закона за възобновяемите енергийни източници. Така корабите и рибите, които живеят в реката не са засегнати от проекта.

Boje

Със специален за целта катамаран фирмата инсталира първите такива съоръжения на река Рейн като пробива необходимите дупки в дъното, за да закрепи здраво шамандурите. По-късно плаващата платформа ще се използва и за редовно поддържане на тези мини електроцентрали. Но първо е необходимо търпение, тъй като инсталирането на турбини е доста сложно: според настоящите планове ще са необходими около две години, докато първите 16 турбини бъдат свързани към мрежата.

Boje

Производството на електроенергия от тях ще е постоянно и така една шамандура ще бъде достатъчна за снабдяване с електричество на около 100 домакинства. Планираните 16 буйове биха спечелили толкова чиста енергия, колкото и една вятърна турбина. Предимството обаче е, че производството на електроенергия е постоянно, защото Рейн винаги се движи към Северно море през нощта и през зимата.

За повече информация: Boje


Вижте също...