По искане на Брюксел е коригиран ВЕИ-планът

Вижте също...