По-малко означава повече – време е за съкращаване на разходите

РЕШЕНИЯ ОТ ДАНФОСС

Тони Нилсен, директор “Продажби“ на Danfoss Energy Trim за скандинавските страни, очертава принципа на споразумението за сервизно обслужване предлагано от компанията, чрез което се постигат икономии от 15-25% срещу минимална инвестиция от страна на клиентите и изтъква, че ефективното потребление на енергия изисква познания, ангажираност и действия от всички участващи страни.

МИНИМАЛНА ИНВЕСТИЦИЯ, МАКСИМАЛНА ИКОНОМИЯ
Програмата EnergyTrim на Данфосс дебютира по датското крайбрежие точно преди една година и, въпреки че засега е достъпно само за датски клиенти, успехът подсказа планове за проучване на възможностите за това как да се приспособи и за други пазари в бъдеще. Въпреки че едва сега прохожда, програмата е плод на експертни познания в областта на топлофикационния сектор и бързо наложи нови стандарти за енергийна ефективност за датските общини, жилищни асоциации и малки до средни по големина фирми.

Пакетът EnergyTrim оптимизира съществуващите отоплителни системи чрез постоянно оценяване на работата, фина настройка и предложения за евентуално подменяне на дефектни или амортизирани компоненти, които компрометират оптималната енергийна ефективност. Тази програма идва с обещание да съкрати до една четвърт от сметките на клиентите за енергия срещу скромна инвестиция, която в някои случаи се възвръща от икономиите в рамките на едва два месеца.

Повечето инсталации са в добро състояние, но не са регулирани правилно. Настройването на контролера с компенсация по външна температура в съответствие с работното време или желанието на обитателите в сградата може да доведе до съществени икономии, така както и регулирането на баланс вентилите и помпите, така че топлоподаването да съответства точно на потребностите. Ефективното охлаждане на водата в топлофикационната мрежа и стабилното регулиране на температурата са също много важни. “В областта на топлофикацията има много енергийни консултанти, но разликата между тях и това, което предоставя EnergyTrim е икономията на финансови средства, която може да се почувства почти веднага”, обяснява Тони Нилсен.

ДЪЛГОСРОЧНА ПЕРСПЕКТИВА, ПОСТОЯННА ЕФЕКТИВНОСТ
Еднократното техническо обслужване не е в състояние да адаптира системата към промени като подобрена изолация или промяна на броя на потребителите. Такива променливи величини изискват текуща  оценка на процеса и регулиране, което да осигури поддържането на оптимална енергийна ефективност. Да приемем, че ние осигурим 25% икономия на енергия за три посещения на място и се върнем отново чак след една година, почти гарантирано е, че разходът на енергия ще е отново същият като в началото, ако някоя неопитна трета страна е направила промени в системата или междувременно е дефектирал някой вентил. Необходим е само един повреден вентил, за да нарасне консумацията на енергия и поради това е важно да има договор за постоянно сервизно обслужване. Едно е да се постигне бърза икономия на енергия, съвсем друго е да реагираш постоянно на промените, за да можеш да поддържаш и да правиш непрекъснато усъвършенстване”, продължава Нилсен.

ПАКЕТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЗИ
Осъзнавайки, че някои клиенти искат да постигнат по-добър контрол и надеждност на своите инсталации EnergyTrim свързва контролерите с компенсация по външната температура към портал за непрекъснато енергийно наблюдение през уеб достъп, така че консумацията на топлинна енергия, вода и електроенергия да се следи в реално време. Така много от оценките и настройките  могат да се правят автоматично и дистанционно. Нещо повече, това позволява задаването на бюджетни параметри и генерирането на предупредителни сигнали за превишаване на разходите.

РАЗБИРАНЕТО ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ БЕЗ ВНАМАЛЯВАНЕ НА КОМФОРТА
Прилагането на EnergyTrim обикновено надвишава очакванията, но най-голямата бариера е, че това е нова концепция, която изисква клиентите да преосмислят ефективността.

Клиентите се доверяват на марката Данфосс и вярват на обещанието за икономия, но това е сектор, който по традиция е консервативен. Много бавно се възприемат нови начини на работа и съществува тенденция за придържане към това, което е познато. Освен това, много от тях не разбират, че ефективността не е за сметка на комфорта. Дадена система може да осигурява комфортно ниво на отопление и гореща вода, но това не означава, че тя е най-икономичната или безвредна за околната среда. Трябва да се измине дълъг път, за да се насочат хората към преосмисляне на това, какво наистина означава енергийна ефективност. Сега сме на етап, когато документираме как клиентите постигат съществени цялостни икономии и това е мощен инструмент за привличане на хората”, признава Нилсен.

ЕКОЛОГИЧНА СТОЙНОСТ
Докато финансовите изгоди от EnergyTrim  са ясни, то ползите за околната среда от една енергийно ефективна система не бива да се подценяват. Това е въпрос, който е на дневен ред в световен мащаб и съществува надеждата, че възприемането на услуги като EnergyTrim ще бъде крайъгълен камък за постепенно възприемане на по-отговорното отношение към околната среда. „За съжаление това още не е така.. Наскоро проведохме около 25 интервюта с различни клиенти и всички те споделиха, че основният им мотив е спестяването на разходи. На второ място се поставя сигурността. Повечето клиенти мислят, че опазването на околната среда и постигането на енергиен знак „А” са ценна придобивка, но все още не са ключов задвижващ фактор.” продължава Нилсен.

ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА БЪДЕЩЕТО, ДНЕС
Алтернативната енергия, като вятърната и слънчевата енергия, ще играе ключова роля в бъдещите енергийни системи, но EnergyTrim осигурява ефективност още сега.

Възобновяемите енергийни източници са важни, но поставените цели за 2020 г. са те да достигнат 20% в Европейския съюз и 30% в Дания. Това означава, че все още делът на изкопаемите горива ще бъде 70-80% и ако успеем да намалим тяхното използване, разходите и неблагоприятното въздействие върху околната среда с 25%, това е много! Важно е да се оберат ниско висящите плодове сега. Това е посланието, което се опитваме да предадем чрез връзки с обществеността и непрекъснат диалог с политици и ключови лидери, които имат властта да го превърнат в политика. Законодателството и отговорността са важни, но не са достатъчни”, твърди Нилсен.

От топлофикационните предприятия сега се изисква да постигнат 1% годишна икономия чрез своите крайни потребители. Това е стъпка в правилната посока и много хора вече си сътрудничат с Данфосс за популяризиране на EnergyTrim сред клиентите като средство за постигането на тази икономия.

Обсъждам с Министерството на енергетиката да съдейства за задължителни споразумения за техническо обслужване на сгради над определена големина. Това ще има огромен ефект. Тези сгради разбира се, са толкова добри колкото е нивото на експертните умения, с които се управляват. От голямо значение е и въвеждането на норми за поддръжка и тяхното контролиране, което е  много сложен процес. Но като компания ние сме ангажирани да водим чрез примера си – като правим, каквото можем за проактивното поддържане на нашия бизнес като въпрос на политика, както  и да споделяме познанията си с клиентите с надеждата, че можем да продължим да правим правилните стъпки напред”, заключава Нилсен.

За повече информация посетете www.energytrim.dk

ГОРЕЩИ ФАКТИ ЗА ENERGYTRIM: 130 000 датски крони (около 16 000 Euro)  икономия за пет месеца! За по-малко от половин година мебелното предприятие Линд Фърничър в Торнинг намали своя разход на газ с 16 300 кубически метра и постигна парична икономия от 130 000 датски крони с помощта на EnergyTrim. Обновяването на системата за топлинен контрол на компанията и постоянното регулиране с цел оптимизиране струваха на Линд Фърничър 50 000 датски крони (6700 Euro), които се възвърнаха два и половина пъти за само пет месеца. „Икономиите станаха спорт за всички нас”, обяви Ларс Марети, управител на сградата на компанията.