pixel

По-малко усилие и по-голяма ефективност с комби вентили Acvatix

Комби вентилите Acvatix (PICV) спомагат за намаляване консумацията на енергия в сградите, което води до значително редуциране на енергийните разходи. Те осигуряват висока ефективност, като предпазват от свръхпотребление  крайния потребител. При прецизно управление на температурата комби вентилите  подобрявят  нивото на комфорт в сградата. Те са лесни за монтаж и въвеждане в експлоатация. Широкият обхват  на стойностите за дебити и диференциално налягане прави гамата изключително гъвкава за проектиране. Комбинацията от вентил за регулиране на дебита и диференциалното налягане съдейства за лесното и ефективно хидравлично балансиране на инсталацията и за бързото и лесно въвеждане в експлоатация.

Иновативна технология за максимална ефективност

Комби вентилите са иновативна технология със съвременен дизайн за енергийноефективни ОВК приложения с променлив дебит. Те се предлагат във версии с поддържан дебит от 0.025 до 200 m3 /h и са подходящи за всички стайни и зонови приложения, както и за ОВК системи.

Пускането в експлоатация е по-бързо благодарение на автоматичното хидравлично балансиране и опцията за запаметяване на дебита. Вграденият контролер за диференциално налягане поддържа постоянно налягане чрез вътрешен управляващ вентил, а по този начин се контролира и зададения дебит  независимо от флуктуациите на налягането в хидравличната мрежа. Тъй като управлението не зависи от диференциалното налягане, вентилите осигуряват постоянен контрол на температурата. Резултатът е по-висок комфорт в стаята. Това също така прави възможна оптималната поддръжка на връщащата температура във всякакви работни условия, което води до ефективно отопление и охлаждане и по-ниски разходи за тях.

Вентилите и задвижващите механизми Acvatix са обект на активен интерес в ОВК лабораториите за развойна дейност на Siemens. Развитието на технологията на комби вентилите гарантира  не само  подобрения в ефективността на системата и комфорта в сградата, но и опростено оразмеряване на вентила и проектиране на хидравличната инсталация.

Комби вентилите Acvatix са подходящи за приложения при:
– Подово отопление;
– Радиатори;
– Охлаждащи тавани;
– VAV системи;
– Вентилаторни конвектори;
– Зонов контрол;
– Отоплителни групи;
– Климатични камери;
– Бойлерови инсталации;
– Охлаждащи инсталации.

Може да харесате още...