pixel

Подготовка и монтаж на сензора за хлор при помпа Grundfos

Система за измерване и управление на Grundfos DID: как да напълним капачката на сензора с електролит и как да монтираме сензора в измервателната клетка.

Системата DID с байпасен поток е предназначена за наблюдение и контрол на дезинфектанти, pH, ORP, проводимостта и температурата. Системата е предварително сглобена на обща платформа и включва управляващо устройство CU382, сензори за параметрите на водата, които са свързани с кабели към управляващото устройство и хидравличния механизъм.

Може да харесате още...