pixel

Подобрение при износа на ток

Подобрение при износа на ток

Производството и потреблението на ток за първите близо три месеца на настоящата 2017 г. , както и участието на базовите централи и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за първите почти три месеца на 2017 г. се подобряват. Доста по-добри са и показателите за износа на електроенергия.

Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс за първите почти три месеца на 2017 г. (1.01 – 26.03. 2017 г.), спрямо същия период на 2016 г.

Производството на електроенергия се увеличава с 4.67 % – от 11 483 312 MWh през първите три месеца на 2016 г. до 12 019 903 MWh за сравнявания период на настоящата година.

Значителен ръст за времето от 1 януари до 26 март 2017 г., в сравнение с миналата се отчита при потреблението на електроенергия – (плюс) 8.42%. Ако през първите 3 месеца на 2016 г. потреблението е било 10 328 864 MWh, то сега нараства до 11 198 205 MWh, става ясно от данните.

Износът на ток заслужава специално внимание. За първите почти три месеца на 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. експортът се подобрява, въпреки че стойностите продължават да остават отрицателни – минус 28.82%.

Износът на електроенергия за посочения период на тази година е в обем от 821 698 MWh, спрямо 1 154 448 MWh за същото време на 2016 г. Спадът е от (минус) 28.82%.

Въпреки това подобрение има, спрямо по-рано отчетения период 1 януари до 19 март 2017 г. сравнен със същите дати на 2016 г., когато спадът бе от (минус) 38.28%.

При сравняване на данните от 1 януари до 12 февруари 2017 г. (спрямо същото време на предишната година) става ясно, че подобрението при износа е значително – тогава експортът отбеляза минус 76.87%. Изнесеният ток от началото на годината до 12 февруари бе едва 162 205 MWh. при 701 361 MWh за сравнявания период година по-рано, сочат данните на ЕСО за предходните периоди.

Участието на базовите централи за първите три месеца на 2017 г. нараства с 9.11%, става ясно още от данните на системния оператор. За пръв път от доста време участието на ВЕИ в преносната мрежа е с увеличение от 2.30%, което обаче са дължи основно на спада в отрицателните данни за слънчевите и вятърните централи и високите показатели при биомасата. Така например при вятърните централи спадът е от (минус) 4.01%, а при слънчевите (минус) 1,35%. Биомасата обаче е с +73.17%.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа нараства с едва 0,10 на сто – до 398 062 MWh за първите три месеца на 2017 г., в сравнение с 397 662 MWh през същия период на миналата година.

За сметка на положителните стойности при ВЕИ спадът при участието на Водноелектрическите централи (ВЕЦ) се увеличава. Така например, ако през първите три месеца на 2016 г. участието на ВЕЦ в производството е било от порядъка на 1 123 502 MWh, то за сравнявания период на на настоящата година то спада до едва 772 392 MWh – минус 31.25%.

3e-news.net

Може да харесате още...