Подов конвектор Koraflex FV с вентилатор от Корадо-България

Cъществуват места с по-големи загуби на топлина. На такива места, където е необходимо да се увеличи ефективността при запазването на отличен дизайн, изберете подови конвектори с вентилатор Koraflex FV и оптимализирана конвекция.

Характеристики:
– служи за отопление
– висока топлинна мощност
– тих режим на работа
– възможност за управление чрез BMS (Building Management System)

За контакти и допълнителна информация – www.korado.bg.


Вижте също...