Подово отопление Devi

Напоследък електрическото подово отопление се налага като конкурентна алтернатива на традиционните отоплителни системи. То може да бъде използвано като основно отопление на цялото жилище или като комфортно отопление за ефект „топъл под“ в помещенията със студени подови настилки, като теракот, гранитогрес и др. Инсталирано в банята, подовото отопление прави помещението изключително комфортно, като предпазва от влага, плесени и мухъл. Подовото отопление DEVI не подлежи на износване и е изключително надеждно. Скрита в пода системата за подово отопление дава абсолютна свобода за обзавеждане и разнообразни интериорни решения.

Обща информация
Системите DEVI за подово отопление се състоят от нагревателни кабели DEVIflex™ или рогозки DEVImat™, терморегулатори DEVIreg™ и монтажни принадлежности. Отоплителната система може да работи в мрежа, ако се използва системата за безжично управление DEVIlink™.

Оптимален комфорт – топлината се движи нагоре! Този прост факт обяснява защо подовите отоплителни системи предоставят по-приятна топлина, отколкото алтернативните радиаторни системи. Радиаторът изпраща топлия въздух към тавана, над главата, където той изстива и се връща към пода като студено течение около краката. Системата DEVI за подово отопление предоставя приятна топлина за краката, тялото и главата. Тъй като създава само много нежно възходящо движение на въздуха, количеството вдигнат прах е намалено значително. Това е голямо преимущество за хора, страдащи от алергии или астма.

Минимална енергийна консумация
Поради това, че топлинният източник е разположен по цялата площ на пода, както и заради прецизното управление на температурата от електронните термостати DEVIreg™, средната температура в помещението може да се намали с 1-2°C в сравнение с традиционното отопление с радиатори без това да засегне нивото на топлинен комфорт. Така се постига намаление на енергийната консумация с 10-20%, което прави системата изключително икономична и екологична. Седмичното програмиране на температурата позволява да се поддържа комфортна температура, когато сме вкъщи и икономична през нощта, когато сме на работа или отсъстваме по-дълго от жилището. Така преразходът на енергия е сведен до минимум.

Гъвкави системи
Системите DEVI за подово отопление осигуряват комфортна температура в жилища, офиси, халета, спортни зали и на практика навсякъде, където има нужда от отопление. Друго важно обстоятелство е, че системите DEVI могат да бъдат инсталирани във всякакъв вид подови конструкции: бетонни, дървени или реконструирани.

Невидим източник на топлина
Системата DEVI е невидима. Тъй като е скрита в пода, тя предоставя нови интересни възможности за обзавеждане и вътрешен дизайн. Проблемът с неатрактивните и отнемащи място радиатори вече не съществува.

Дълъг живот и без поддръжка
Системата DEVI за подово отопление притежава дълъг живот. На практика може да се каже, че
нагревателните кабели DEVI имат живот колкото сградата, в която са инсталирани – и то без никаква поддръжка. Кабелите DEVIflex™ и рогозките DEVImat™ се доставят с 10-годишна гаранция. Термостатите DEVIreg™ се доставят с гаранция от 2 години.

Отопление на бетонни подове
Подовите отоплителни системи изискват инсталирана мощност от около 150 W/m² и нагревателните кабели да са разположени близо до подовата повърхност. Обикновено нагревателните кабели или рогозки са разположени в долния край на бетонна замазка с дебелина до 5 cm. Подовите отоплителни системи могат да се използват както за основно, така и за допълнително отопление. Когато предназначението на системата е основно отопление, DEVI е единствената отоплителна система в помещението. Като допълнителна система DEVI работи съвместно с друга отоплителна система в помещението, напр. радиатори. Основната отоплителна система е проектирана да покрие всички топлинни загуби и да предостави цялостно решение за отопление, докато допълнителната система е проектирана да предостави топъл и приятен под.

Инсталираната мощност показва колко вата на квадратен метър (W/m²) трябва да бъдат инсталирани, за да се покрият топлинните загуби и да се осигури необходимото отопление. Топлинните загуби зависят най-вече от климатичните условия и от топлоизолацията на сградата.

Ще предположим, че разполагаме с информация за вече изчислените топлинни загуби. Когато се определя общата инсталирана мощност за помещението, трябва да се изчисли свободната площ на пода. Това означава, че площта, покрита с шкафове, вани, тоалетни и др. трябва да се извади от общата площ на помещението. Ето защо необходимата инсталирана мощност ще бъде пропорционално увеличена върху свободната подова площ. За да се осигури бързо реагираща отоплителна система, общата изчислителна мощност трябва да бъде увеличена с приблизително 30%. Резултата от тази калкулация ще покаже необходимата мощност на нагревателния елемент – кабел или рогозка. Обикновено, изчислената мощност за нова и добре изолирана сграда е 80-120 W/m². Препоръчваме да бъде предвидена допълнителна отоплителна система, ако изчислената мощност е по-висока от 150 W/m². В сгради с големи витрини и врати препоръчваме използването на система за отопление на периферни зони. Инсталираната мощност в периферните зони е около 200 W/m².

При системите за подово отопление се използват нагревателни кабели DEVIflex™ с максимална мощност 18-20 W/m. Монтажната лента DEVIfast™ осигурява бърз и лесен монтаж. Като алтернатива може да се използва и DEVImat™ (готова кабелна рогозка) с максимална мощност от 150 W/m². След като се изчисли общата необходима мощност за помещението, се избира нагревателен кабел с най-близката по-голяма мощност. За управление на системата и осигуряване на оптимален комфорт при ниски енергийни разходи се използват електронните термостати на DEVI с вграден таймер – DEVIreg™ 535, DEVIreg™ Touch с интелигентен таймер или безжичната система за централизирано управление DEVIlink™.

Нагревателните кабели или рогозки трябва да бъдат инсталирани около 3-5 cm под подовата повърхност с междукабелно C-C разстояние 5-15 cm (в зависимост от необходимата мощност и мощността на нагревателния кабел). За укрепване на нагревателните кабели препоръчваме използването на монтажна лента DEVIfast™. Като алтернатива нагревателните кабели могат да бъдат прикрепени към армиращата мрежа на замазката. За да се намалят до минимум топлинните загуби надолу от голямо значение е добрата топлоизолация на пода. Друг важен елемент е поставянето на изолация между подовата плоча и стената. Тя трябва да спре топлинния поток от пода през стените навън. В допълнение топлоизолацията трябва да поеме хоризонталните разширения на плочата при загряването й. Най-накрая, топлоизолацията трябва да е в съответствие с общоприетите и местни норми. При мокри помещения (бани и др.) винаги трябва да бъде използвана хидроизолация, за да се предотврати проникването на влага в подовата конструкция.

Почти всички подови покрития са съвместими с подовото отопление DEVI, но винаги трябва да се
консултирате с доставчика на покритието, за да подбере и препоръча подходящите за подово отопление лепила. Инструкциите на доставчика трябва да се спазват особено внимателно, когато директно върху замазката с подово отопление се полага дървено покритие. Подови покрития с висока изолационна стойност като дебели вълнени килими могат да ограничат топлоотдаването на пода.

Бетонен под на приземен етаж – сухи помещения

Бетонен под на приземен етаж – мокри помещения

Бетонен под на междинен етаж – сухи помещения

Бетонен под на междинен етаж – мокри помещения

Отопление на реконструирани и тънки подове
При ремонт височината на подовото покритие трябва да е минимална. Нагревателните рогозки DEVImat™ са изключително тънки и изискват дебелина на пода не повече от 12 mm, включително подовото покритие. Системата може да се инсталира върху вече съществуващите плочки, дървени или бетонни подове. Типичните области на приложение са кухните и баните, но системата може да бъде инсталирана навсякъде в жилището. Инсталираната мощност на m2 се изчислява по същия начин, както при основното отопление на бетонни подове.

Препоръчваме инсталиране на нагревателна рогозка DEVImat™ с мощност 150 W/m². Нагревателните рогозки се препоръчват, когато дебелината на пода е от съществено значение. Повдигането на пода в този случай е минимално, тъй като рогозките са тънки само 3-5 mm (включително с лепилото за плочки). Възможно е полагането им и направо върху съществуващия под. Мрежата на DEVImat™ е самозалепваща се и осигурява бърз и лесен монтаж. Когато под или над рогозката има дървена конструкция, задължително е използването на DEVImat™ 100 W/m².

Нагревателните кабели се препоръчват, ако дебелината на пода не е от съществено значение. Такъв е често случаят, когато старото подово покритие се отстрани, преди да бъде положена новата настилка. За да се осигури оптимален комфорт при минимални разходи препоръчаме да се използват термостати с възможност за програмиране – DEVIreg™ 535, DEVIreg™ Touch или DEVIlink™.

Реконструкция с нагревателни рогозки DEVImat™
Дебелината на рогозките е 3-5 mm (включително с лепилото за плочки). Ширината им покрива 50 cm, докато дължината варира от 1 m до 22 m. Мрежата на рогозката е самозалепваща се и осигурява лесен и бърз монтаж. От голямо значение е да се избере рогозка с правилните размери, защото тя не може да бъде скъсявана. За улеснение можете да използвате DEVI HeatMAP™ програма, специално създадена да подпомогне за правилния избор на рогозка. DEVI HeatMAP™ можете да намерите на сайта ни: www.devi.bg. Полагането на рогозката трябва да започне от ъгъл и да бъде по посока на отсрещната стена. Там рогозката трябва да се обърне, като се разреже мрежата. (ВАЖНО! Да не се реже червения нагревателен кабел). Можете да продължите по този начин, докато покриете с рогозка цялата свободна площ.

Реконструкция с нагревателни кабели DEVIflex™
Нагревателните кабели с мощност 18 W/m могат да се използват, когато повдигането на нивото на пода не е от съществено значение. За да се избегнат студени и топли зони междукабелното (С-С) разстояние трябва да е не повече от 15 cm. За укрепване на кабелите препоръчваме монтажна лента DEVIfast™.

C – C, cm =(Свободна площ, m²)x100
––––––––––––-
Кабелна дължина, m

Тя е така направена, че междукабелното разстояние може да се избира на интервали от 2.5 cm, например 5 cm, 7.5 cm,10 cm. и т.н. Междукабелното (C-C) разстояние се изчислява по следната формула:

Минималният диаметър на огъване на кабела е 6 пъти диаметъра му. Можете да закрепите кабела и за армировъчна мрежа върху пода с дебелина 1 mm и стъпка 20 mm x 20 mm. Мрежата се закрепва за съществуващия под. Сензорът на термостатите с подов сензор трябва да бъде защитен в гофрирана тръба. Тя се инсталира от термостата в стената и стига до пода на около 50 cm навътре в отопляемата площ. Краят на тръбата в пода трябва да се запечата (примерно с тиксо), за да не навлезе замазка в нея. Ако нагревателният кабел или рогозка се полагат върху съществуващ дървен под трябва да се уверите, че конструкцията е стабилна, дори при голямо натоварване. Трябва да се положи хидроизолация, за да се предотврати проникването на вода от замазката.

Отопление на дървени подове
Системите DEVI могат да бъдат инсталирани под всички видове дървени настилки при условие, че са спазени инструкциите за монтаж. Електронните термостати DEVIreg™ 535, DEVIreg™ Touch и DEVIlink™ разполагат с възможност за ограничаване на максималната подова температура и гарантират, че температурата на пода винаги ще бъде в границите, препоръчани от производителя на настилката. Инсталираната мощност на m² се изчислява по същия начин като при директно отопление на бетонови подове. Има няколко ограничения, които трябва да бъдат съблюдавани при монтажа на отопление при дървени подове:
1. Инсталираната мощност при дървени подове на бичмета не трябва да надвишава 80 W/m².
2. Инсталираната мощност при дървени подове, които лежат върху или под замазка не трябва да надвишава 100 W/m2.
3. Инсталираната мощност при подове, лежащи на дървена основа не трябва да надвишава 100 W/m². Ако изчисленията показват, че необходимата мощност надвишава 80 W/m² или съответно 100 W/m², трябва да се инсталира допълнителна отоплителна система, за да се осигури комфортна температура.

При отопление на дървени подове препоръчваме нагревателен кабел DEVIflex™ с максимална мощност от 10 W/m или рогозка DEVImat™ с мощност 100 W/m². За да се управлява отоплението на дървени подове най-добрият избор е DEVIreg™ Touch, Devireg™ 535 или DEVIlink™. И трите термостата притежават вградени сензори за температура на въздуха и подови сензори за ограничаване температурата на пода. Температурата на подовата повърхност не трябва да надвишава 27°C. За допълнителна безопасност DEVIreg™ Touch и DEVIreg™ 535 ще изключат отоплението при проблем със сензорите.

Някои доставчици имат специални изисквания относно включването на отоплителната система под дървеното покритие. Например преди да се положи дървеното покритие:
– Системата за подово отопление трябва да е включена от поне 3 седмици;
– Системата трябва да е работила поне 4 дни на максимална мощност.
– Температурата на пода трябва да се покачва бавно през първата седмица.

Избор на термостат DEVIreg™
За управление на отоплителните системи DEVI е разработила широка гама от електронни термостати. Електронните термостати регулират бързо и прецизно температурата. С избирането на подходящ термостат можете да постигнете както висок комфорт, така и ниски разходи.
Имайте предвид следните параметри преди да изберете термостат:
Тип на сензора
1. Подовите сензори се препоръчват за спомагателни отоплителни системи, за да
осигурят приятна температура на пода
2. Въздушните сензори се препоръчват при основни отоплителни системи, които са
проектирани да отопляват помещението изцяло самостоятелно.
3 . Комбинация от подов и въздушен сензор се препоръчва там, където температурата на
пода трябва да бъде ограничена, но системата е проектирана да отоплява помещението самостоятелно.

Термостатите DEVIreg™ могат да се монтират на стена, в конзола в стената или на DIN шина в табло. Термостатите, които използват само изнесен (подов) сензор могат да бъдат инсталирани както в помещението, така и извън него. Това е полезно, когато е препоръчително потребителят да не може да управлява отоплението, например в училища, хотели и др. Поради високата влажност термостати с изнесен сензор се използват и при отопление на бани. Термостатите с въздушен и подов сензор трябва винаги да се монтират в помещението, което се отоплява. Изключение са DEVIreg™ Touch и DEVIreg™ 535, но в този случай те трябва да са настроени да работят само с подов сензор. Всички термостати DEVIreg са снабдени с релета и могат да управляват контактори. Когато не се използва допълнителен контактор, всеки термостат може да управлява система с максимална мощност, зависеща от максималния товар на релето му. Тази мощност е равна на напрежението x товара на релето (Пример: 220V x 16 A =3520 W).

DEVIreg™ Touch
Най-новият електронен терморегулатор за управление на електрическо подово отопление DEVIreg™ Touch е разработен след дълги консултации с крайни потребители и инсталатори. DEVIregTM Touch съчетава оптимален комфорт с нисък разход на енергия. Интелигентната навигация в менютата, лесното боравене със сензорния дисплей, надеждната инсталация и настройка превръщат DEVIregTM Touch в най-добрия избор за управление на подово отопление. DEVIregTM Touch разполага с голям набор от функции, които намаляват разходите за енергия с до 12%. Такива функции са: интелигентният седмичен таймер с функция за прогнозиране, статистика за консумацията на ел. енергия, функция отворен прозорец и др. Бързият достъп до режимите: Извън къщи, Защита от замръзване, Таймер и Изключен улеснява работата с термостата и превключването в икономичен режим на работа. Уникалният дизайн на DEVIregTM Touch го прави съвместим с рамки на почти всички световни производители на ключове и контакти. Инсталирането и настройките на термостата са изключително лесни. Вграденият помощник ви води през всички етапи, включително задаване на правилната температура за всяка подова настилка. Настройките и диагностиката на термостата могат да се направят и дистанционно чрез инсталационен код, който се генерира в Интернет или на виртуален термостат. Можете да научите всичко за DEVIreg™Touch, както и да изпробвате виртуалната версия на терморегулатора на уебсайт: www.devi.bg

Безжично управление DEVIlink™
DEVIlink™ е първата по рода си система за безжично управление на отоплителни системи.
Благодарение на цветния TFT сензорен дисплей (touch screen), програмирането и управлението на температурата е изключително лесно. DEVIlink™ управлява температурата дистанционно в цялото жилище от едно място. Централният контролер комуникира по безжичен път със сензорите, инсталирани в отделните помещения.

DEVIlinkTM притежава уникални характеристики:
– Сигурна и надеждна безжична технология
– Централният контролер управлява сензорите и термостатите в цялата сграда
– Лесен за работа TFT сензорен дисплей с меню на български език
– Интелигентен таймер, който осигурява минимална консумация на енергия
– Стилен и изискан дизайн


 

Вижте също...