pixel

Подписано е първото споразумение за енергийно обновяване с грант 75%

 

Вече е факт първото споразумение за финансова помощ и обновяване за енергийна ефективност с грант 75%. То е подписано днес между регионалното министерство и сдружение на собствениците от столичния квартал „Яворов“.

С увеличението на безвъзмездната помощ от 50% на 75% по проект „Енергийно обновяване на българските домове“, финансиран по ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие, индивидуалните сметки на собствениците намаляват наполовина, а интересът към проекта се е увеличил, констатират от строителното министерство.

Прогнозната обща стойност на инвестицията в сградата, с която е подписано споразумението, е 128 086,17 лева с ДДС. С безвъзмездната финансова помощ по проекта ще се осигурят 97 828,27 лева, а собствениците ще съфинансират 30 257,90 лв. или 23,62%, тъй като техническото и енергийно обследване се покриват на 100%. В общата сума са включени всички разходи за извършване на техническо и енергийно обследване на сградата, изготвяне на работен проект, оценка за съответствието на изготвения проект, строително-монтажни работи, упражняване на строителен надзор и авторски контрол, разходи за всички необходими документи и въвеждане на сградата в експлоатация.

Жилищният блок е сред първите, подали заявление за интерес и подкрепа и одобрени за участие в проекта. Сградата е с един вход, има четири етажа и шест жилища. По сградата има изпълнени частични мерки за енергийна ефективност. Положена е топлоизолация на един от апартаментите. Индикативният бюджет за обновяването на сградата обхваща мерки за подмяна на дограма на общите части и на жилищата, полагане на топлоизолация на ограждащите конструкции, ремонт на електроинсталацията в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в тях.

До момента 197 са подадените заявления за интерес и подкрепа. От тях одобрени са 114, отхвърлени са 16. На всички одобрени сгради се изготвят индикативни бюджети, които се приемат от собствениците. След това се сключват споразумения за обновяване на сградите, приели да осигурят 25% от съфинансиращите средства. Увеличеният размер на 75% на гранта важи за всички участници в проекта, включително одобрените и сключилите споразумение сгради.

В качеството си на възложител по Закона за обществените поръчки МРРБ възлага и контролира изпълнението на дейностите по обновяването на сградите. Представителите на сдружението на собствениците активно участват при избора на изпълнители за изготвяне на работен проект, изпълнение на строително-монтажните работи и при упражняване на инвеститорски контрол.

lev.bg

Може да харесате още...