pixel

Покана за нетуъркинг среща на тема „Пътят към нулево енергийните сгради“

Събитието се провежда по повод на Европейската седмица за устойчива енергия (EUSEW). Между 24 и 28 юни в Брюксел, Белгия и останалите страни на Европа ще се проведат многобройни събития за популяризирането на устойчивата енергия. Енерджи+ Интернешънъл е домакин на тази нетуъркинг среща, която е част от Европейската седмица за устойчива енергия и има амбициозната задача да популяризира нулево енергийните сгради сред обществеността ни.

Сградите допринасят за 40% от консумацията на енергия в повечето страни. За да се постигне изпълнението на Директивата 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите, има нужда от подобряване на енергийната ефективност на новото строителство и съществуващия сграден фонд – които до момента са едни от най-големите потребители на енергия.
Целта на това събитие е да се повиши информираността на обществото за значителните икономии на енергия и ползите от енергийната ефективност при сградите чрез прилагане на стратегии за посрещане на изискванията за Нулево енергийните сгради.
Специалисти и организации, работещи в тази област, ще се срещнат, за да си сътрудничат и да се обсъдят иновативни идеи, цели и предизвикателства в процеса на постигане на нулево потребление на енергия. Тази нетуъркинг среща ще се фокусира върху темата: как може ние, професионалистите да работим за повишаване на осведомеността на обществото и да подкрепим усилията за преминаване към потребление на нулева енергия при сградите.

Дата на провеждане: 25 юни 2013, 18:00 – 21:00 часа
Място на провеждане: Сохо, ул. „Искър“ 4, гр. София
Цялата информация за събитието може да прочетете тук.

Може да харесате още...