pixel

Покана за участие в учебен семинар за проектанти и строители на пасивни сгради

ВЪВЕДЕНИЕ В ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНАТА СГРАДА

В рамките на проекта “Изграждане на знания и умения за енергийна ефективност в сградите”, финансиран по инициативата Build Up Skills на Европейската комисия от програмата Интелигентна енергия за Европа, в България е създаден Център за знания за енергийноефективни сгради с ВЕИ. Основатели на центъра са Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО), Камарата на строителите в България (КСБ), Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, професионални гимназии и центрове за професионално обучение в областта на строителството и ВЕИ. Основен партньор на Центъра за знания е Институтът “Пасивна къща” в Дармщат, Германия, изследователски център със световна репутация и автор на концепцията и стандарта “Пасивна къща”.

В изпълнение на програмата на Центъра за знания и с подкрепата на Камарата на архитектите в България, ЕнЕфект организира двудневен въвеждащ учебен семинар по проектиране и строителство на пасивни сгради. Семинарът е подготвен въз основа на методика и учебни материали на Института „Пасивна къща”, Германия, с когото ЕнЕфект успешно си сътрудничи в редица международни проекти.

Програмата на учебния семинар има за цел да запознае участниците с основните принципи на пасивната сграда и да възбуди интереса им към тяхното прилагане в проектирането и строителството. Семинарът е своеобразно въведение към по-подробни специализирани курсове с различна продължителност, в резултат на които ще се издават съответни сертификати на участниците. Учебните програми на тези семинари ще са насочени върху спецификите в проектирането и изграждането за различните елементи на сградната обвивка (топлинна изолация и топлинни мостове, прозорци и въздушна плътност) и сградните системи (отопление и вентилация) за постигане на стандарта „Пасивна къща”. Специално внимание се отделя на възможностите за постигане на максимално високи равнища на енергийна ефективност при проектите за обновяване на съществуващи сгради, както и на интегрираното проектиране и използването на ВЕИ в сградите.

Участието в еднодневния въвеждащ семинар е безплатно срещу предварителна регистрация до 22.03.2015 г. на следния адрес: [email protected]

При надхвърляне на максималния капацитет на курса (40 обучаеми), предимство ще имат по-рано регистриралите се желаещи. При наличие на интерес от страна на участниците в семинара, ще се организират учебни курсове за проектанти и строителни специалисти с по-голяма продължителност, които ще завършват с издаване на сертификати за успешно преминато обучение от Центъра за знания по енергийна ефективност и ВЕИ.

Въвеждащият учебен семинар ще се проведе на 26-27.03.2015 г. в хотел „Хемус”, зала „Преслав”. За допълнителна информация, можете да се свържете с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект на тел. 02 963 17 14 и имейл [email protected].

Може да харесате още...