Помпи Grundfos от серия HS

Grundfos

Хоризонталната помпа с разделен корпус HS на Grundfos е едностъпална, несамозасмукваща, лагеруваща на два лагера, центробежна спирална помпа. Аксиално разделената конструкция позволява лесно сваляне на горния корпус и достъп до компонентите на помпата (лагери, уплътнителни пръстени, работно колело и уплътнение на вала), без да се пречи на мотора или тръбите.

Помпите на Grundfos от серия HS – едностъпални и двустъпални центробежни хоризонтални помпи с отваряем корпус – работят в област на дебит до 2500 m³/h и напор до 148 m, при температура на работната течност от 0°С до 100°С. Характерни за серията са здрава конструкция, широк асортимент, стандартни електродвигатели. Имат двойно вливане и спирален корпус, радиално засмукване и нагнетяване. Валът на помпите е хоризонтално разположен с възможност за демонтаж на място. Помпата и електродвигателят са монтирани като отделни модули върху обща рама и са свързани с гъвкав куплунг. Работното колело е хидравлично и динамично балансирано.

GrundfosНезависимият корпус на лагерите позволява лесна поддръжка без сваляне на горния корпус. Двойноспиралната конструкция намалява радиалния товар върху вала, като удължава срока на експлоатация на компонентите, минимизира вибрациите и осигурява тиха работа.

Цялата гама помпи HS предлага и висока ефективност. Високата ефективност, заедно с дългия живот на помпите и лесната им поддръжка допринасят за намаляване на общите разходи за целия срок на експлоатация.

GrundfosПомпата HS се предлага в три конфигурации – помпа с мотор и базова рама, помпа с базова рама, и само помпа с вал.

Помпата HS е идеална за клиентски приложения и се предлага в широка гама варианти. Високата ефективност и ниските разходи за експлоатационния цикъл правят HS идеална за всички обществени сгради, водоснабдителни съоръжения или промишлени проекти.

Приложения
GrundfosПомпите с хоризонтално разделен корпус HS на Grundfos обикновено се използват в следните приложения:
– Климатизиращи/отоплителни системи;
– Обществено водоснабдяване;
– Локални охладителни/отоплителни станции;
– Охладителни системи;
– Обществени водоснабдителни предприятия;
– Охлаждане в производствени процеси;
– Напояване.

Характеристики и предимства
– Лесни за сервиз: конструкция с разделен корпус;
– Двойното засмукване минимизира аксиалния товар, което удължава срока на експлоатация на уплътнителните пръстени, уплътненията на вала и лагерите;
– Двойната спирала намалява радиалните сили и минимизира шума и вибрациите;
– Конструкцията с независим корпус на лагерите позволява достъп до компонентите на помпата без сваляне на горната половина на корпуса;
– Висока енергийна ефективност;
– Ниски разходи за срока на експлоатация;
– Предлагат се много варианти на продукта.

Помпите могат да бъдат индивидуализирани в зависимост от изискванията на конкретното приложение.

За контакт и повече информация – Адара Инженеринг.

Вижте също...