pixel

Поръчка за над 84 млн. лв. за ремонта на 101 гимназии

Поръчка за над 84 млн. лв. за ремонта на 101 гимназии

Министерството на образованието и науката обяви мегапоръчка за над 84 млн. лв. без ДДС за ремонта на 101 професионални гимназии. Средствата се осигуряват от оперативна програма „Региони в растеж“, става ясно от регистъра на обществените поръчки.

Обществената поръчка е разделена на 46 обособени позиции, като всеки кандидат може да подаде оферти най-много за две и да спечели две. Това се прави с цел ремонтът на всички гимназии да се спечели от един кандидат, който след това да действа като брокер и да отдава обектите на подизпълнител. Освен това се цели по-бързото изпълнение на строително-ремонтните дейности, за да може 101 гимназии да са готови за учебната година през 2019 г.

Поръчката е на инженеринг – проектиране и строителство. Предвижда се да бъдат ремонтирани учебни корпуси и работилници, саниране на сгради, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации. Инвестицията включва също ремонт на спортни площадки и дворни пространства. Във всички гимназии ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания.

Гимназиите са разположени във всички 28 области на страната и обособените позиции са групирани по градове. Цените варират за всяка обособена позиция в зависимост от това колко гимназии ще бъдат обновени в съответния град. Така една позиция започва от 200 000 лв. без ДДС и достига до над 2.5 млн. лв. без ДДС.

Например в Сливен ще бъдат ремонтирани професионалните гимназии по хотелиерство и туризъм и по механотехника и прогнозната стойност на поръчката е близо 2 млн. лв. без ДДС.

Две гимназии ще бъдат ремонтирани и в Стара Загора. Това са професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия и тази по електроника „Джон Атанасов“. Тази обособена позиция е за над 2.2 млн. лв. без ДДС.

В Хасково също ще бъдат обновени две професионални гимназии. Едната е финансово-стопанската, а другата по механоелектротехника, като прогнозната стойност е над 2.5 млн. лв. без ДДС.

Срокът за подаване на офертите е до 17.30 часа на 17 юли 2017 г.

Обектите трябва да бъдат изпълнени до 31 март 2019 г.

mediapool.bg

Може да харесате още...