pixel

Португалия работи изцяло на възобновяема енергия в продължение на четири последователни дни

Страната е постигнала огромен напредък в прехода към по-устойчиви енергийни източници

Португалия постигна значителен напредък в стремежа си да се превърне в изцяло зависима от възобновяеми енергийни източници, след като държавата функционира в продължение на 107 часа, без да използва никакви изкопаеми горива.

От 6.45 в събота 07 май до 17:45 в сряда 11 май страната използва само устойчиво електричество.

Португалия, която преди това разчиташе основно на въглища и природен газ, е направила значителни усилия за увеличаване на използването на слънчева, вятърна и водна енергия през последните години.

Francisco Ferreira, президент на Portuguese sustainability NGO Zero, каза: „Португалия инвестира значително във възобновяеми енергийни източници, по-специално по отношение на електроенергията, тъй като това ще бъде основната крайна енергия в рамките на следващите десетилетия с преход от изкопаеми горива при автомобилния транспорт до електрически превозни средства.

„Заради ключови решения, взети в началото на века за разширяване дяла на офшорната вятърна енергия, с подмяна на оборудването в някои язовири и подобряването на техния капацитет за съхранение,  ние се справихме с непостоянното производство на вятърна енергия и електроенергийната система вече може да стъпи на 100% върху възобновяеми източници, а електроенергията може да се произвежда дори и за износ“.

„Все пак, това е първият път на такъв дълъг период, поради особени метеорологични условия и на умелото управление на електрическата мрежа.“

Слънчевата енергия се очаква да играе значителна роля в устойчивите енергийни усилия на Португалия, тъй като тя получава най-много слънце в Европа и има повишена енергийна ефективност.

Страната е постигнала огромен напредък, след като предварително е била смятана за един от най-големите производители на въглеродни емисии в Европа.

През 2009 г. директива на ЕС постави за цел 31% от възобновяемите енергийни източници да са част от енергийния микс на Португалия до 2020г.

Може да харесате още...