Потопяеми помпи SQ, SQE и подемни станции Sololift2

Потопяемите помпи SQ и SQE са проектирани за пренос на такива неконцентрирани, чисти, неагресивни и незапалими течности, които не съдържат влакнисти материали и твърди частици. Съдържанието на пясък в изпомпваната течност може да бъде макс. 50 g/m³. По-високото съдържание на пясък намалява живота на помпата.

Основни области на приложение
Потопяемите помпи SQ, SQE са пригодни както за непрекъснат, така и за режим на работа с прекъсване за различни приложения:
– водоснабдяване на жилища;
– малки хидротехнически съоръжения;
– напояване;
– пълнене на резервоари.

Характеристики на конструкцията
Помпите SQ, SQE имат следните характеристики:
– защита от работа „на сухо”;
– висок КПД на помпата и двигателя;
– защита от изтласкване;
– плавен пуск;
– защита от под- и свръхнапрежение;
– защита от претоварване;
– защита от прегряване.

Наред с гореуказаните характеристики, помпите SQE имат и:
– променлива скорост;
– възможности за електронно управление и комуникация.

Двигателите на помпите SQ/SQE се произвеждат по най-новата технология с използването на постоянни магнити. Двигателите имат вграден електронен блок с честотен преобразувател, който осигурява плавен пуск.

Променлива скорост
При помпата SQE, благодарение на регулирането на скоростта с помощта на CU 300 или CU 301 и Grundfos GO, действително необходимата работна точка може да се настрои между характеристичните криви на два типа SQ помпа с постоянна скорост със същия номинален дебит, по този начин в сравнение с консумацията на енергия на същата, при SQE помпата се реализира икономии на енергия. На основата на това може да се каже, че оптимално решение се явява използването на SQE помпа.

Подемните станции Grundfos Sololift2 се използват на места, където отпадните води са под нивото на канализацията или където не е възможно гравитачно оттичане.

Sololift2 смила (само тип WC) и пренася отпадната вода за кратко време със скорост 1 l/s, на макс. височина 6 m и на разстояние 100 m до най-близката канализационна тръба.

Това е идеално решение за бърз и елегантен монтаж на санитарни възли, изградени като част от преустройства, чрез което се избягват скъпи и неестетични решения.

Серията Grundfos Sololift2 включва пет подемни станции за различни задачи, свързани с пренос на битови отпадни води.

Конструкция
Sololift2 WC-1 и Sololift2 WC-3 са малки, готови за монтаж компактни подемни станции, предназначени предимно за изпомпване на отпадни води от помещения, разположени под нивото на канализацията.

Sololift2 CWC-3 е малка, готова за монтаж компактна подемна станция, предназначена предимно за изпомпване на отпадни води от помещения, разположени под нивото на канализацията.

Sololift2 CWC-3 е подходяща за монтаж в пространството зад тоалетна чиния със задно оттичане.

Sololift2 C-3 е компактна и надеждна подемна станция, която е подходяща за изпомпване на вода с температура до 90°C от промишлени перални машини, съдомиялни, кухненски мивки, бани, душ кабини, бидета и умивалници.

Sololift2 D-2 е малка, готова за монтаж компактна подемна станция, предназначена предимно за изпомпване на замърсена вода от помещения, разположени под нивото на канализацията.

Sololift2 D-2 е подходяща за монтаж под душ кабина.

Характеристики
Надеждност
– Заварена пластмаса, резервоар под налягане
– Здрава режеща система (за тип WC) работно колело тип „vortex“ с 20 mm свободен проход за по-висока надеждност. Подемната станция може също да изпомпва течности при температура 90°С в продължение на 30 min. (типове C-3 и D-2)
– Мощен двигател със специални намотки.

Лесно обслужване
Конструкцията със сух двигател позволява лесно и чисто обслужване. Двигателят, помпата и контролерът са интегрирани в единен агрегат, за да се улесни поддръжката и подмяната им. SOLOLIFT2 може да остане на мястото си през целия процес на техническа поддръжка. Когато обслужвате подемната станция, самонастройващата се авто-куплираща система улеснява монтажа. Използват се само неизпадащи винтове.

Ръчна функция против задръстване.

Отделна функция за източване през връзка и маркуч за източване. Превключвателят за налягане се намира извън резервоара, така че няма движещи се части в отпадната вода.

За контакт и повече информация – Адара Инженеринг.

Вижте също...