pixel

Потреблението на електроенергия расте със 7,99%

Потреблението на електроенергия расте със 7,99%

13 340 044 MWh електроенергия е консумирана в страната от началото на годината до 16 април, показват последните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). На годишна база потреблението е нараснало със 7,99%. За същия период производството на електрическа енергия се е увеличило с 5,94 на сто, въпреки че темпът му е намалял почти двойно в сравнение със най-студените зимни месеци. До 16 април генерацията у нас възлиза на 14 476 863 MWh. От тях на базовите централи се падат 12 613 470 MWh, което представлява годишен ръст от 10,91%.

Производството на ВЕЦ, макар и леко, задълбочава спада си, който на годишна база вече надхвърля 32%. От началото на годината водноелектрическите централи са генерирали 963 058 MWh.

За ВЕИ в преносната мрежа от ЕСО отчитат увеличаване на генерацията на годишна база с 3,56% (379 249 MWh), а за тези в разпределителните мрежи – с 2,31% (521 086 MWh).

След като в резултат на близо едномесечната забрана за износ на електрическа енергия, той отчете над 80% спад, към 16 април намалението на експорта вече сведено до 13,34%. От началото на годината до сега от страната за изнесени 1 136 819 MWh.

publics.bg

 

Може да харесате още...