pixel

Повече електричество от покривните фотоволтаици

Повече електричество от покривните фотоволтаици

Стартиращата компания TenKsolar, базирана в Minneapolis, може да увеличи електричеството, генерирано от покривните соларни инсталации с 25 до 50%, като в резултат на това снижи значително цената на соларната енергия. Този резултат се дължи на начина, по който се свързват соларните клетки в панелите и на добавянето на евтини рефлектори, които увеличават количеството уловена светлина.

Соларните клетки увеличават непрекъснато своята ефективност, но въпреки неспирната поредица от счупени рекорди в последните години, всички тези подобрения отиват на вятъра, заради начина по който клетките са свързани в панелите и заради преобразуването на тока в променлив, какъвто се ползва от битовите консуматори и мрежата.

Производителността на един панел зависи от производителността на най-слабо представящата се клетка. Ако върху една клетка попадне сянка, то целият панел се повлиява и производителността му намалява значително. Повреда някъде в една отделна точка на системата може да изкара от строя целия панел.

TenKsolar обаче залагат на по-сложна система за свързване на соларните клетки – по аналогия с с един тип особено надеждна компютърна памет – т.нар. RAID-система (от „redundant array of independent disks“), при която твърдите дискове са свързани така, че дори някой от тях да се компрометира, цялата система продължава да работи. Системата на ТenKsolar позволява на тока да се движи по различни „маршрути“, като така заобикаля „запушванията“ на зле представящите се клетки и производителността на цялата система се подобрява значително.

При новият начин на свързване също така е изключително лесно да се добавят светлоотражатели, които да увеличат количеството светлина, която попада върху клетките. При монтирането на соларните панели върху плоски покриви, те обикновено се поставят на специални стойки под определен ъгъл към попадащата светлина върху тях, както и се оставя значително разстояние за да се избегне взаимното им засенчване.

Рефлекторите увеличават светлината върху панелите, но не равномерно. Затова при конвенционалните панели общата производителност е лимитирана от клетката, върху която попада най-малко количество отразена светлина. При новата система цялото количество допълнително отразена светлина се трансформира в електричество.

„Незначителното оскъпяване на системата се изплаща изключително бързо“ – казва Dallas Meyer, основател и президент на TenKsolar. „Нашата система е изключително надеждна – ако нещо се обърка, то в крайна сметка има незначително влияние върху количеството произведено електричество“.

В самите рефлектори е използван специален филм, който отразява само определени дължини на вълната, без инфрачервените лъчи, които биха прегрели соларните клетки, което намалява тяхната производителност.

Според Meyer цената на системата е приблизително колкото цената на китайските, но производителността и е с 50% по-висока от тяхната, а в сравнение с най-скъпите и производителни системи – 25% повече.

www.greentech-bg.net

Може да харесате още...