pixel

Практически наръчник ни насочва как да си поставим соларни инсталации вкъщи

Въпреки сериозните затруднения, пред които се изправят желаещите да постигнат енергийна независимост, има и такива, които успешно се справят с нелеката задача. Илиян Илиев от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) е разработил и описал подробен дневник-пътеводител за стъпките и процедурите, през които е минал, за да може успешно да инсталира малка 1-киловатова соларна инсталация на апартамента си в гр. Каспичан.

Изминаването на целия път е отнело малко повече от 2 години, килограми хартия и безброй ходения до различни институция, но Илиян е оптимист. „Въпреки описаните трудности, все пак инвестицията си заслужава. Тя се възстановява, като периодът за възвръщането намалява. Средствата, инвестирани във фотоволтаични централи, носят по-добра доходност, отколкото да се внесат в банка. Самото инсталиране на фотоволтаици води до подобрение на ел. системата за домакинствата – например намалява вероятността за токов удар“, споделя Илиян Илиев.

Производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) от домакинствата, публичния сектор и малките бизнеси има несъмнени перспективи за развитие. Малките ВЕИ инсталации предлагат значителните ползи за енергийната система, обществото и околната среда, но действащото законодателство не насърчава производството и потреблението на подобна енергия на местно ниво.

Големият брой регулаторни режими и административни изисквания, с които малките производителите на електрическа енергия от ВЕИ трябва да се съобразяват, не води до развитие на децентрализираното производство на енергия.

„Соларните инсталации не само могат да ни направят независими от енергийната система – те не отделят фини прахови частици. Замърсяването на въздуха в градовете ни е огромен проблем. Горенето на въглища за битово отопление е практика, която трябва да остане в миналото. Затова и настояваме за политики, които да насърчат прилагането на соларни енергийни решения в домакинствата“, коментира Теодора Стоянова от „Грийнпийс“ България.

Дневникът-пътеводител е придружен от подробен „Анализ на правната рамка относно процедурите, свързани с проектирането и експлоатацията на фотоволтаичните инсталации в публичния сектор и домакинствата“, изготвен от адвокат Александър Асенов и Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР).

Изготвеният анализ на законодателната и регулаторна рамка е първата стъпка за започване на диалог между отговорните институции, от които зависи облекчаването на режимите за малките ВЕИ инсталации. В същото време дневникът-пътеводител има за цел да покаже на хората, че поставянето на ВЕИ инсталации в дома е възможно. Следвайки и надграждайки опита на Илиян Илиев, хората, които желаят да бъдат производители на енергия и да намалят енергийната си зависимост, могат да го направят.

Дневникът и подробната информация за предлаганите промени и препоръки за подобряване на законодателната рамка са достъпни в раздела „Енергия от покрива“ на страницата на „Грийнпийс“ България.

GreenTech.bg

Може да харесате още...