Пречистване на водата, друг начин за защита на природата

Romstal

Romstal популяризира продукти всеки ден, които улесняват живота ни и в същото време се грижат за природата. В тази статия решихме да обсъдим цял процес, предназначен за опазване на околната среда – пречистването на водата.

Пречистването е сложен процес на задържане и неутрализиране на вредни вещества, разтворени в промишлени или битови отпадъчни води. Целта е да се подобри качеството на тези води, така че да могат да се заустват, без да навредят на околната среда. Друго предимство е, че водата може да се използва дори повторно в определени отрасли или технологични процеси.

Следователно, пречиствателната станция е абсолютно необходима за поддържане на чиста околна среда. Пречистването на отпадъчни води се извършва в зависимост от характеристиките на водата и може да бъде повече или по-малко сложно. По този начин имаме прости механично-биологични пречиствателни станции или сложни. Пречистването се извършва на няколко етапа. Крайните продукти от процеса на пречистване в пречиствателна станция са: пречистена вода в различна степен, в зависимост от процеса и първоначалното му състояние, но също и утайки.

За да се избере най-подходящата пречиствателна станция, трябва да се вземат предвид различни фактори:
– съществуването на подходяща почва за този вид процес, която не е подходяща за друг вид дейност;
– възможността за осигуряване на санитарно-защитна зона около пречиствателна станция: степента на необходимото пречистване, количествата утайки, получени от всеки процес на пречистване и възможностите за съхранение или унищожаване;
– възможността за осигуряване на пречиствателната станция с квалифициран персонал.

Разбира се, изборът на най-добрата система за пречистване е продиктуван и от количеството пречистена вода ежедневно и естеството на отпадъчните води.

Romstal

Битовите отпадъчни води са резултат от използването на питейна вода за задоволяване на битови и хигиенни нужди в кухни, тоалетни, душове и бани. Консумацията на човек се оценява на около 80-200 литра на ден, в зависимост от степента на комфорт.

В случай, че не сте свързани към централизирана канализационна система, специалистите в Romstal ще ви предложат решения за пречистване от Valrom, произведени изцяло в Европейския съюз. Оборудването може да бъде доставено като готова за употреба инсталация или може да оборудва съществуващи басейни, изработени от пластмаса или бетон.

Продуктите на Valrom са лесни за сглобяване и имат повишена производителност, осигурявайки биологична ефективност на пречистване от над 95%. Те имат минимален разход на енергия и са оборудвани с най-новите технологии за спестяване на ресурси. Устройствата автоматично откриват липсата на вода в захранването и преминават в режим “ваканция”.
Пречистването на битовите отпадъчни води се основава на аеробни процеси, поддържани чрез барботиране на въздух и разтваряне на кислород във вода, в резултат на което се осигуряват бистра, пречистена вода без мирис, която може да бъде изхвърлена в течаща вода или директно в пропусклива почва.

Romstal.jpg

На изображението по-горе е показана напълно автоматизирана помпена станция, използвана като пункт за събиране и изпомпване на отпадъчни води и/или дъждовна вода в зони под нивото на вътрешните канализационни мрежи за: технически помещения, подземни гаражи, мазета, изби и др.

Автоматизираната помпена станция е предназначена за събиране и изпомпване на отпадъчни води от жилищни сгради с техническо помещение, чиято вътрешна дренажна тръба е под нивото на външната канализационна мрежа.

Решението също така позволява преустройство на сутерена на сгради, с цел оптималното им използване.

Сепаратор за мазнини.

Използва се за отделяне и отстраняване на маслото и мазнините от отпадъчните води, изпускани в канализационните системи, за да се избегне запушване на тръбите, корозия и неприятни миризми.

Органичните мазнини и масла са неразтворими във вода и с течение на времето образуват отлагания по стените на тръбите. Наличният диаметър се намалява и в крайна сметка тръбата се запушва.

Romstal.jpg

В канализационните системи отлаганията на мазнини претърпяват редица химически и биологични трансформации с течение на времето:
– хидролизиране;
– осапунване;
– окисляване;
– биохимично разлагане.

Ползи от сепараторите на мазнини:
– компактен, лек, малък продукт;
– лесна връзка, без нужда от специализирани знания;
– инсталирането на такъв сепаратор поддържа канализационната инсталация чиста надолу по веригата, като се избягва нейното запушване с хранителни отпадъци;
– торбата за събиране на утайки поддържа басейна на мини-сепаратора чист, което означава по-редки измивания;
– дренажен клапан;
– лесен достъп до вътрешността;
– свързване чрез стандартни фитинги, без да са необходими специални адаптации на канализационната инсталация;
– възможност за монтаж за лява или дясна мивка, без модификации или използване на специални адаптации;
– 100% рециклируем.

Сепараторът е монтиран над земята за:
– всякакъв вид търговска съдомиялна машина с максимален дебит до 0,3 l/s;
– индивидуални къщи – под кухненската мивка.

Резервоари за вода.

Резервоарите са идеалното решение за съхранение на вода за битови нужди, дъждовна вода или гасене на пожар. Тези контейнери осигуряват механична якост, стабилност и безопасност при работа.

Romstal.jpg

Отговорност към околната среда.

Водата е от съществено значение за нашето общество и за здравето ни. Чистите реки, езера и крайбрежни води са важни за стопанската дейност и за отдиха. Също така те спомагат за формирането на идентичността на районите, в които живеем.
Когато не се пречистват по подходящ начин, отпадъчните води могат силно да влошат качеството на водата. За да имаме в бъдеще достъп до чиста вода и да се ползваме от ресурсите на екологично чистите океани и реки, е необходимо да променим из основи начина, по който използваме и опазваме водите.

С Romstal промяната е възможна, затова там можете да откриете пълна гама от битови пречиствателни станции, а консултанти им ще ви помогнат да изберете най-подходящата за вашето домакинство.

Повече на сайта или в магазините им в цялата страна.

Може да харесате още...