pixel

Преди да запалите огъня за първи път, направете това

HKI

Преди да запалите първия огън за отоплителния сезон, има няколко точки, на които трябва да се обърне внимание.

Почистете горивната камера

Поглед към горивната камера: отстранете пепелта и саждите с лопата и ръчна четка. Горивната камера се почиства особено лесно с прахосмукачка за пепел, чийто филтър е специално проектиран за фин прах.

Огледайте облицовката

Когато всичко е чисто, горивната камера се подлага на визуална проверка. Отделните пукнатини в плочите и камъните не са проблем, тъй като не влияят на печката. Само ако са се отчупили парчета, облицовката на горивната камера трябва да се смени.

Изпразнете съда за пепел

За да се осигури чисто горене, съдът за пепел трябва да се изпразва редовно. Защото пепелта затваря въздуховодите. Решетката в горивната камера вече не се охлажда достатъчно и се деформира от топлината. През отоплителния сезон пепелта трябва да се съхранява временно в метален контейнер, преди да се охлади и изхвърли в контейнер за остатъчни отпадъци.

Почистете прозореца

Отлаганията по прозорците и загорелите сажди могат да бъдат почистени със стандартен домакински препарат за мазнина: напръскайте за кратко, оставете да подейства и отстранете с кухненска хартия или мека кърпа.

fire

Проверете уплътненията

След това проверете уплътненията на вратата. За да направите това, при затваряне на вратата дръжте лист хартия между нея и печката. Ако листът може да се издърпа лесно, вратата на горивната камера не се затваря плътно и в горивната камера навлиза въздух. Това увеличава емисиите и намалява ефективността. Уплътнението може да се смени според инструкциите на производителя или от специалист.

Коминът трябва да е чист

Тръбата на печката също трябва да се почиства от остатъци от пепел поне веднъж годишно. Тръбата обикновено има завинтена клапа за проверка, която може лесно да се отвори, за да измиете или изсмучете пепелта с четка за комин. Ако димът не се изтегля, коминочистачът трябва да прегледа печката. Може птиците да са гнездили през лятото и да са запушили комина.

Измерете влажността на дървото

За да горят дървата по екологичен начин, така наречената остатъчна влага не трябва да е повече от 20 процента. Това може да се провери с влагомер. При пресни трупи високото съдържание на вода води до непълно изгаряне, обилен дим и високи емисии. Дървесината може да се използва само след достатъчно дълго съхранение на добре проветриво и сухо място.

Дървесните брикети, произведени от пресовани дървени стърготини, са възможна алтернатива. Тъй като това е стандартизирано гориво, съхранението и използването му са чисти и лесни, при условие че се спазват инструкциите за работа на производителя на печката.

Снимки: HKI и Pexels

Може да харесате още...