pixel

Предимства и приложения на двугазови горелки и горелки на три горива Weishaupt

Weishaupt

В продължение на повече от шест десетилетия горелките Weishaupt от серията Monarch® се използват за голямо разнообразие от съоръжения за топлоснабдяване и промишлени инсталации, като допринасят за отличната репутация на Weishaupt.

Най-съвременните технологии, съчетани с компактен дизайн, правят тази мощна горелка универсално приложима. Еднo много интересно и актуално приложение при новото поколение горелки Monarch® е изпълнението за работа на два газа или три горива (два газа и нафта).

В резултат от несигурността на газовите доставки в днешно време, все по-често изборът за решение е в полза на този вид изпълнение на горелките, тъй като те са надеждни, икономични и адаптивни.

Weishaupt

Двугазовите или тригоривните горелки Weishaupt Monarch се отличават с редица предимства:
– сигурен и лесен достъп до два газа или три вида гориво (два газа и нафта);
– при наличие на още един вид допълнителен газ могат да се преодолеят евентуални трудности с доставките на гориво или да се намалят разходите с помощта на втория газ, в зависимост от актуалната цена;
– адаптивни благодарение на контролерите W-FM 54, W-FM100 и W-FM200;
– лесно преминаване от газ 1 към газ 2 в рамките на няколко секунди;
– без подмяна на дюзи за различните газове.

Значително предимство за постигане на икономии е иновативната концепция за използване на един газов дросел с две отделни програмируеми криви за настройка с контролер W-FM 54. С този контролер горелката може да бъде захранвана с два различни газа, напр. комбинация природен газ и пропан-бутан или природен газ и биогаз чрез две отделни газови рампи.

Weishaupt

В контролера на горелката W-FM 54 е предварително интегрирано управлението на двата газа заедно с превключването на горивата. Така не е необходим отделен контролен шкаф за управление. Това пести разходи и опростява техническото обслужване. В управлението също така е интегриран контрол за плътност на двата магнетвентила за газ. Не се налагат специални компоненти за експлоатацията на горелката, което гарантира складова наличност на необходимите резервни части. Опционално към горелката може да се добави и честотно регулиране (инвертор). Менюто на контролера е езиково неутрално, прегледно и лесно за употреба.

Възможни комбинации на горивата:
– природен газ E; природен газ LL ; пропан-бутан; бутан; пропан-бутан 70/30, биогаз и др.;
– допълнителна възможност за работа на три горива с помощта на контролер W-FM100/200 и допълнителен контролен шкаф  WS-TG100/200. Горелките с това управление са оборудвани с два газови дросела. Тук интересното е, че горелката може да бъде захранена с три горива в различни варианти и да е оборудвана честотен регулатор (инвертор) и кислородно регулиране на горивния процес:

Пример 1: Природен газ, пропан-бутан и нафта;
Пример 2: Природен газ, биогаз и нафта;
Пример 3: Пропан-бутан, биогаз и нафта.

Превключването на горивото от нафта към газ се извършва чрез контролера, а превключването от газ 1 към газ 2 – чрез външно допълнително управление WS-TG100/200.

Двугазовите горелки Weishaupt намират широко приложение в различни производствени направления. Активно от модерните технологии се възползват напр. млекопреработвателните предприятия в България. Оползотворяването на отпадни продукти дава възможност за производство на биогаз, като така предприятията генерират енергия за производствения процес. Успешно приложение намира двугазова горелка Weishaupt, която работи безупречно над 5 години, монтирана на парен котел с мощност 4,5 t/h в млекопреработвателно предприятие в централна България.

Weishaupt

В пивоварната индустрия също се въвеждат активно иновативни технологии, насочени към устойчивото развитие на околната среда. Пример за това е пречиствателна станция на пивоварна в северна България, където двугазова горелка Weishaupt на биогаз и природен газ работи към водогреен котел 480 kW за нуждите на самата пречиствателна станция на фабриката.

Weishaupt

Повече информация относно горелките Weishaupt може да намерите в сайта на Weishaupt Bulgaria.

Може да харесате още...