pixel

Предимствата на системата VRF Heat Recovery

Hitachi

Ситуацията в последните няколко години ни наложи да прекарваме по-дълго време в закрити пространства, както и да търсим начини за създаване на по-здравословна и комфортна среда, която да е енергийно ефективна.

В световен мащаб като високо ефективно и универсално решение е възприет променливия поток на хладилния агент или VRF. Подобно на мулти-сплит системата, VRF системите се състоят от едно външно тяло, което е свързано към множество вътрешни тела и/или зони. VRF системите обаче, могат да постигнат по-голяма енергийна ефективност и комфорт, отколкото мулти-сплит, заради непрекъснатото регулиране на количеството хладилен агент, което позволява на потребителите да осъществяват по-голям контрол върху температурата. Освен това с VRF системата всяка стая (или дори етаж на сграда) може да се отоплява и охлажда поотделно.

Какви видове VRF се предлагат?

Hitachi предлага 3 вида VRF системи: термопомпа, отопляващ и само изстудяващ. В тази статия ще обърнем внимание на Heat Recovery VRF и Hitachi Heat Pump VRF.

Hitachi Heat Pump VRF е двутръбна система, която позволява отопление или охлаждане във всички вътрешни тела, но не и едновременно. Тоест, когато е избран режим на охлаждане, всички вътрешни тела, свързани към тази система, осигуряват охлаждане. VRF системите на Hitachi Heat Recovery са тритръбни и осигуряват едновременно отопление на едно пространство и охлаждане на друго. Съставени са от входна тръба за газ, изходна тръба и течност. Допълнителната 3-та тръба позволява на системата да пренася остатъчната топлинна енергия към вътрешното тяло (произведена от основния режим, независимо дали е охлаждане или отопление) до останалата част от системата.

Ако ви интересува кой тип VRF система е най-подходящ за вас, свържете се с нас за повече информация.

Как работи системата VRF Heat Recovery?

Осигуряването едновременно на охлаждане и отопление става чрез прехвърляне на отработена топлина (или отпадъчна топлина) от зона, която се охлажда до зона, която трябва да се затопли. Ако пространството в офиса се охлади, излишната енергия се прехвърля в помещение, което изисква затопляне. Системата може да се използва за цял етаж или дори цяла сграда, като типът VRF Heat Recovery увеличава ефективността на климатизацията и може да намали консума на енергия с до 30%, а в някои случаи дори повече.

Това се постига благодарение на интегрирания е системата Hitachi Cooling & Heating блок за смяна или CH-Box. CH-блоковете са направени от клапани, които насочват хладилния агент в правилната температура към вътрешното тяло. Така те помагат за координацията на охлаждането и отоплението, което се изисква от вътрешните тела. Когато избирате CH-блок, трябва да имате предвид, че ниското ниво на шум в закритите пространства е задължително. Може да бъде разположено на стратегически места благодарение на гъвкавостта на дизайна на тръбите, като не нарушава естетиката на интериорния дизайн, заради компактните размери.

Hitachi CH-блоковете свързват външните и вътрешни тела и се предлагат като еднопортови или многопортови от 4, 8 и 16 портове. Асортиментът на единични и многопортови опции улеснява приспособяването на всеки проект към архитектурата на сградата, което означава по-малко компоненти за инсталиране и по този начин минимално нарушаване на естетиката на интериора.

Hitachi

Ето какво показва приложението на системата VRF Heat Recovery с 1 външно тяло и 5 вътрешни тела. Многопортовият CH-блок позволява контрол на 4-те вътрешни тела като отделни единици и така осигуряват едновременно отопление и охлаждане. Въпреки, че на диаграмата са показани само няколко типа вътрешни тела, Hitachi Heat Recovery VRF е съвместим с всички видове вътрешни тела, с изключение на блоковете за чист въздух.

Предимствата на VRF Heat Recovery

За да оценим предимствата на система VRF Heat Recovery, най-добре е да разгледаме какво предлагат те в конкретни приложения.

Хотели

Всеки човек има различни температурни изисквания, затова всеки хотел, особено за гости от цял свят, трябва да могат да отговорят на специфичните им нужди. Използвайки системата VRF Heat Recovery, управлението на хотела може да предложи на гостите контрол над климата в стаята, с възможност за персонализиране на тяхното преживяване. Например, гост в стая 101 току-що се е върнал от тренировка и иска да охлади стаята си. Гост в стая 102 работи по проект цял следобед и започна да му е хладно. От охлаждането в стая 101, отработената топлина може да се използва повторно за отопление на стая 102. Това води до задоволяването на нуждите и на двамата гости и едновременно отопление и охлаждане, без допълнителни разходи на енергия.

Hitachi

Офиси

Офисът се състои от работни помещения със зали за срещи с различни размери, изискващи и различни температури, в зависимост не само от тяхната заетост, но и от ориентацията на помещенията.

Със системата VRF Heat Recovery офисите, които имат стаи с южно и северно изложение, могат да балансират разпределението на нуждите от отопление и охлаждане, като прехвърлят излишната енергия от едната страна на другата. Този тип системи насърчава по-високи рейтинги за енергийна ефективност, допринасяйки за сертифициране на зелена сграда.

За проект, който е създаден за малки сървърни помещения, които се нуждаят от целогодишно охлаждане дори през зимата, системата Heat Recovery може да бъде оборудвана с вътрешно тяло само с охлаждане, което означава, че не е необходим CH-блок, спестявайки от инсталирането на допълнително охлаждащо оборудване.

Едновременните системи за охлаждане и отопление също са полезни за битови нужди, особено на места, където климатът не е екстремен, но температурите в средата на сезона могат бързо да се променят, създавайки търсене или за охлаждане, или за отопление в зависимост от количеството слънчева светлина или броя на хората в стаята. Въпреки това, в бизнес и индустриални приложения VRF Heat Recovery се оказва едно от най-ефективните средства за осигуряване на отлично отопление, охлаждане и комфорт.

Hitachi

В допълнение, нашето централизирано управление дава на управителите на сгради и съоръжения инструментите, необходими за наблюдение и настройка на 360-градусов контрол на климата в сградата.

За повече информация – Hitachi.

Може да харесате още...