pixel

Предизвикателства пред Бош в новата енергийна реалност

bosch

Иван Любенов заема позицията Сервизен инженер в  дивизията с основна задача продуктово развитие и обучение на инсталатори и сервизни партньори по темите: Термопомпи, Газови котли, Регулатори и автоматика за отоплителни системи, Големи мощности котли за обществен сектор, както и Хидравлика на отоплителни и охладителни инсталации.

Otoplenie.eu: Какви са предизвикателствата пред доставчиците и производителите на отоплителни системи в тази актуална обстановка? Каква е тенденцията на пазара на отоплителна техника на фона на недостига и поскъпването на базовите суровини?

bosch

Инж. Иван Любенов, Роберт Бош ЕООД, отдел Термотехника.

Инж. Иван Любенов, Бош ТТ: На фона на растящите цени на изкопаемите горива, в момента се забелязва засилен интерес към продукти и решения, свързани с електричеството като основен енергоизточник. Голямото предизвикателство обаче си остава доброто планиране и гъвкавостта на компаниите в среда със забавена ресурсна и суровинна обезпеченост. Правилното планиране на доставки и складови наличности е от ключово значение, за да бъде избегнат вакуумът на пазара в условията на нестабилните доставки на материали. В настоящата обстановка за постигане на добри резултати при продажбите единственото вярно решение е добро планиране и достатъчна наличност на склад.

Otoplenie.eu: Кои са факторите, които влияят на индустрията, в която работите и какъв е вашият принос за решаването на проблемите с изменението на климата?

Инж. Иван Любенов, Бош ТТ: Едва ли би могло да се каже по-ясно: намаляването на въглеродните емисии и опазването на климата оказват трайно въздействие върху нашата индустрия. Много от отоплителните системи за бита са остарели, затова с всеки нов отоплителен уред, който продаваме, намаляваме въглеродните емисии, използваме енергията по-ефективно и по този начин пестим ресурси. Заедно можем да направим много, за да спрем изменението на климата. Нашата марка не само предлага енергийно ефективни продукти, но също така помага за опазването на климата още на етапа на производство. Опазването на климата и свързаното с това намаляване на въглеродните емисии са един от най-важните въпроси на днешния ден. Но за нас от Bosch Термотехника това не е нищо ново.

Поради това бих могъл да кажа, че термопомпените решения са наистина новостите за нашия пазар, които в последните месеци набират много бързо сериозна сила. Самата технология не е нова, но на българския пазар като че ли не бе много добре развита от гледна точка на информираност, разпознаваемост и дори като решение в топлотехническия бранш. Самият уред дава нужната ни независимост от изкопаемите горива. Накратко най-важното: термопомпите използват безплатна топлина от въздуха или от земята за отопление и/или топла вода и за разлика от други отоплителни системи, термопомпите са независими от изкопаемите горива благодарение на използването на свободната топлина от околната среда. Те позволяват лесно да отоплявате и охлаждате дома и могат да се използват целогодишно.

bosch

Otoplenie.eu: Какви са основните доводи при използването на термопомпа, ако вече съществува газова отоплителна инсталация в домакинството? 

Инж. Иван Любенов, Бош ТТ: Основният довод при модернизирането на съществуваща газова инсталация с хибридна термопомпа е нуждата от минимални преработки на системата, както и това, че през по-голямата част от отоплителния сезон основният уред е термопомпата, а само при много ниски температури се използва газ като енергоизточник. Миксът между двете горива е много благоприятен за крайния потребител в България от гледна точка на цените на електроенергията, които продължават да са едни от най-ниските в Европа.

Хибридната термопомпа Compress 3000 AWS, например, винаги работи с най-евтиния източник на топлина. Това става като предварително задавате в менюто на уреда актуална цена на електричество и цена на газ, а термопомпата автоматично ще подбира с кой тип гориво да работи според най-ниската моментна цена. Хибридната система е подходяща за съществуващи отоплителни инсталации, в които газовият котел ще се използва само когато неговата ефективност е по-добра от тази на термопомпата. В инсталация с едно- или двуконтурен газов котел е възможно топлата вода да се произвежда от газовия котел без преработка на инсталацията. Разбира се, топлата вода може да се произвежда и с обемен серпентинен термопомпен бойлер, присъединен към термопомпата. Термопомпената система има възможност за надграждане на инсталацията и освен за отопление, термопомпата може да се използва и за охлаждане на жилището и подгряване на топлата вода със соларни панели.

bosch

Освен това системата е подходяща за всеки газов котел, разполагащ с On/Off вход при минимални преработки в отоплителната инсталация. Високата ефективност на термопомпата и това, че котелът се управлява от нея и се използва само в по-студените дни на годината, прави тази технология наистина предпочитано решение от хората с мисъл за бъдещите поколения в турбулентни времена като настоящата пазарна ситуация.

Otoplenie.eu: Става ясно, че Вашият основен акцент са екологичността и термопомпите, така ли е?

Инж. Иван Любенов, Бош ТТ: Да, така е. През следващите години Bosch Термотехника ще инвестира около 100 милиона евро в своите операции с термопомпи. Фокусът ще бъде поставен върху лесни за инсталиране системни решения с цифрова поддръжка. С центрове за развитие в Транас (Швеция) за Северна Европа, във Вернау (Германия) за Централна Европа и в Авейро, (Португалия) за Южна Европа, Bosch Термотехника е добре позиционирана да обслужва европейския пазар за термопомпи за отоплителни цели, който представлява 95% от световния пазар. Ние се фокусираме върху простотата чрез стандартизация, както и върху лесната инсталация и експлоатация.

Системата с горивни клетки на Bosch също води напред към екологично производство на електроенергия. Всяка система се основава на горивни клетки от твърд оксид (SOFC). Постига електрическа ефективност от повече от 60%; с извличане на топлина, общата ефективност дори надхвърля 85%. В допълнение, системата SOFC има особено ценно предимство, тъй като работи с водород, но също така може лесно да работи с природен газ или биогаз. Когато се използва възобновяем водород, директните въглеродни емисии дори спадат до нула.

Otoplenie.eu: Последно: намаля ли търсенето на газови котли и бойлери последните месеци заради високите цени на газа?

Инж. Иван Любенов, Бош ТТ: Самото търсене на газови уреди традиционно намалява в този период поради сезонност, а не поради специфика на пазара. Пикът на продажбите винаги е бил в месеците от август до ноември, когато потребителят се подготвя за зимния сезон, а през пролетта и лятото търсенето резонно и съвсем очаквано спада. Вярвам, че покачването на цените не е събитие в дългосрочен план и по-скоро за активния сезон очаквам стабилизиране на пазара, а не драматични спадове и ръстове по месеци.

bosch

За повече информация – Bosch.

Може да харесате още...