Предизвикателства със стоманени водогрейни котли на Unical s.p.a – Италия

UNICAL AG s.p.a. е един от световните лидери в производството на стоманени котли на газ, нафта и твърди горива, стремейки се към опазването на околната среда, комфорта, безопасността  и ниската консумация на енергия, с цел задоволяване нуждите на най-взискателните клиенти. Фирма ТОПЛИК ООД притежава генералните права за продажби на котли “UNICAL” на територията на България, като нейн основен представител.

ТОПЛИК ООД е компания, структурирана от екипи  специалисти със съответната професионална квалификация и умения за проектиране, продажба, изграждане и поддръжка на системи за отопление, газификация, вентилация и климатизация. През последните години ТОПЛИК доказа, че е сред най-авторитетните фирми на пазара, предлагаща пълен инженеринг при изграждането на всякакъв тип отоплителни инсталации.

Стоманени водогрейни котли  на италианската фирма UNICAL се продават на българския пазар от 2003г. като за краткия си период на предлагане се приемат изключително добре от българския потребител, благодарение на високо-технологичното си ниво на изпълнение и икономични характеристики.

Котлите UNICAL от този тип са изработени с регулируема врата с изолация от фиброкерамика, благодарение на която се осигурява перфектно уплътняване на димните газове, гарантирайки намаляване на топлинните загуби и издръжливостта на вратата с автоцентриращо се затваряне, променящо посоката си ( наляво или надясно) с финна настройка вертикално, напречно или осово. Корпуса на котела е направен с изолация от стъклена вата. Предвидени са да работят на газ или нафта с мощности от 64-10 000 kW, с високо К.П.Д., според 92/42/СЕ ** . Снабдени са с три хода на преминаване на димните газове в тръбите, с обръщане  на пламъка в горивната камера (модели MODAL и ELLPREX) и без инверсия на пламъка в горивната камера (модели TRIOPREX N и TERSEC). От хода на димните газове се определя охлаждането на конструкцията и намаляването на отлаганията на котления камък във вътрешната част на котела.

Котлите  MODAL и ELLPREX са снабдени с цилиндрична горивна камера, в която централният пламък се обръща по периферията на димните тръби, оттам по краищата на тръбите се отвежда  към димната камера и се изпраща към комина. По време на действие на горелката във вътрешността на котела, горивната камера е винаги под налягане.

Стоманените водогрейни котли UNICAL се отличават с изключително висока устойчивост на образуването на конденз, благодарение на това, че са снабдени със система за намаляване на кондензационните окиси, което води до удължаване „живота” на котела. Тази система предизвиква т.нар.”ефект на перката”, който насочва акумулираната топлина към точките на заваряване, подсушавайки конденза около тях и избягвайки формирането му.

Стоманените водогрейни котли ELLPREX, TRIOPREX N и TERSEC са проектирани да функционират на променлива мощност в рамките на определен диапазон.

Гамата стоманени котли от този тип е представена от 4 модела:
– модели MODAL само за отопление –  мощности от 64 KW до 186 KW
– модели MODAL B за отопление и производство на Б.Г.В. с бойлер –  мощности от 64 KW до 186 KW
– модели ELLPREX – мощности от 170 KW до 3500 KW
– модели TRIOPREX N –  мощностI от 65 KW до 1900 KW
– модели TERSEC – мощности от 65 KW до 1200 KW.

Стоманени водогрейни котли MODAL /MODAL B

МODAL могат д бъдат в комбинация с вертикален Б.Г.В. бойлер (версия MODAL B) със стъклокерамично покритие 160 или 250 l, заедно с циркулационна помпа.

Котли MODAL са предвидени да функционират на минимално заявена мощност. Подходящи са за работа с горелки ON/OFF. Като алтернатива могат да се екипират с двустепенни или модулиращи горелки, при условие, че минималната топлинна мощност на първия пламък или на модулацията не слиза под 60 % от номиналното натоварване на горивната камера. Препоръчителна е употребата на горелка с дълго устие.

 МОДЕЛ Полезна мощност

kW

Мощност горивна камера

kW

Капацитет котел/бойлер

l

Производство Б.Г.В.

l/h

Загуби по водния тракт

m.w.c.

Загуби по тракта на димните газове
mm.w.c.
Макс.налягане котел/бойлер

bar

MODAL 64 64
71 86
0.10 1.5 5
MODAL 76 76 84 86 0.13 1.8 5
MODAL 93 93 102 86 0.16 2.5 5
MODAL 105 105 115 126 0.10 3 5
MODAL 116 116 128 126 0.10 3 5
MODAL 140 140 155 126 0.14 5 5
MODAL 163 163 180 151 0.20 8 5
MODAL 186 186 206 151 0.25 14 5
MODAL 233 233 256 203 0.22 18 5
MODAL 291 291 322 247 0.30 22 5
MODAL B 64 64 71 136/160 830 0.10 1.5 5/10
MODAL B 76 76 84 136/160 830 0.13 1.8 5/10
MODAL B 93 93 102 136/160 830 0.16 2.5 5/10
MODAL B 105 105 115 216/250 1100 0.10 3 5/10
MODAL B 116 116 128 216/250 1100 0.10 3 5/10
MODAL B 140 140 155 216/250 1100 0.14 5 5/10
MODAL B 163 163 180 241/250 1100 0.20 8 5/10
MODAL B 186 186 206 241/250 1100 0.25 14 5/10

Стоманени водогрейни котли ELLPREX

Предимства на котли ELLPREX са възможността за адаптиране към точната проектна мощност и увеличаване на  К.П.Д (над 91 %) при намаляване на максималната мошност. Снабдени са с елипсовидна форма с компактни размери, която води до лесното му транспортиране и позициониране, а също и до разположение на тръбния сноп над горивната камера, предизвиквайки драстично намаляване на възможността от образуването на конденз.

ELLPREX се отличават с цилиндрична разширяваща се горивна камера, гарантирайки висока издръжливост и еластичност при функционирането. При котлите с големи размери надлъжното разширение става стабилно, поради което при котли над 110 KW горивната камера се заварява самоот към предната тръбна плоча, а задната остава напълно свободна за разширение.

 МОДЕЛ  Мощност min/max

kW

 Мощност горивна камера
min/max
kW
 Воден обем на котела

l

 Загуби във водния тракт

w.c.m.

 Загуби в тракта на димните газове
w.c.mm.
 Макс.работно налягане котел

bar

 Обем на горивната камера

ELLPREX 170 130-170 140-186 190 0.09-0,15 9-15 6 0.128
ELLPREX 240 180-240 195-262 251 0.19-0.33 15-28 6 0.173
ELLPREX 290 220-290 239-317 264 0.12-0.21 13-2525 6 0.198
ELLPREX 340 255-340 277-371 298 0.16-0.28 17-34 6 0.226
ELLPREX 420 315-420
324-459 398 0.09-0.17 16-29 6 0.288
ELLPREX 510 385-510 418-557 462 0.14-0.25 24-43 6 0.337
ELLPREX 630 480-630 520-688 565 0.21-0.38 27-55 6 0.416
ELLPREX 760 580-760 630-830 671 0.15-0.26 18-30 6 0.513
ELLPREX 870 660-870 715-950 753 0.19-0.33 20-35 6 0.584
ELLPREX 970 750-970 815-1060 836 0.24-0.41 26-43 6 0.656
ELLPREX 1100 860-1100 935-1200 1040 0.18-0.30 32-58 16 0.748
ELLPREX 1320 1000-1320 1087-1442 1242 0.20-0.35 43-75 6 0.869
ELLPREX 1570 1200-1570 1304-1715 1418 0.19-0.33 31-53 6 1.087
ELLPREX 1850 1400-1850 1520-2020 1617 0.26-0.45 42-73 6 1.303
ELLPREX 2200 1700-2200 1845-2400 2086 0.21-0.34 39-65 6 1.650
ELLPREX 2650 2000-2650 2170-2890 2324 0.28-0.48 51-90 6 1.866
ELLPREX 3000  2300-3000 2492-3280 2667 0.36-0.62 50-85 6 2.313
ELLPREX 3500 2700-3500 2930-3825 4142 0.54-0.84 47-78 6 2.601

Стоманени водогрейни котли TRIOPREX N

С помощта на котли TRIOPREX N се постигат сравнително ниски емисии на  Nox, благодарение на:
– намалена температура на горене
– намалено топлинно натоварване (KW/m³), работейки под номиналния топлинен разход
– намалено време на престой на димните газове в горивната камера
– намалена концентрация на кислород.

Всичко това се постига чрез:
– трите хода на димните газове с директно преминаване на пламъка в горивната камера.

Пламъкът на горелката излиза по-плътен и по-къс, намалявайки по този начин времето за престой при висока температура. Благодарение на липсата на инверсия на пламъка се постига неговото по-добро охлаждане през стените на камерата.
– намаляване на топлинното натоварване, поради което обемът на горивната камера е увеличен спрямо котела, а трите хода на димните газове са равни на мощността.

Чрез употребата на модерни горелки с ниски емисии на Nox и чрез намаление на мощността е възможно също да се намали значително концентрацията на вредните емисии в димните газове чрез:
-рециркулация на димните газове, при което се наблюдава изтегляне на част от газовете, след което се изпращат отново към горивната камера, заедно с въздуха за горене. По този начин се постига намаляване на парциалното налягане на кислорода и понижаване на температурата на пламъка. Намаляването на парциалното налягане на кислорода се осъществява, благодарение на намаляване на количеството на въздуха.

Котел TRIOPREX N е с възможност да се използва до минимална температура на връщаща вода, от 36°C при работа на нафта и 46°C при работа на газ, както при 30%, така и при 100% натоварване. С помощта на термоуправление с външен датчик, може да се регулира температурата на изходящата от котела вода. Функционирането на по-ниски температури при всякакво натоварване, намалява както загубите на топлина от обшивката, така и от димните газове, постигайки чувствителна икономия и следователно по-малка емисия на замърсители.

 МОДЕЛ Мощност min/max
kW
Мощност горивна камера  min/max
kW
Воден обем на котела
l
Загуби във водния тракт
w.c.m.
Загуби в тракта на димните газове
w.c.mm.
Макс.работно налягане котел
bar
Обем на горивната камера
TRIOPREX N 65 55-65 140-186 131 0.04-0.06 3-4 5 0.060
TRIOPREX N 85 72-85 195-262 187 0.05-0.07 4.5-6 5 0.088
TRIOPREX N 110 93-110 239-317 204 0.06-0.08 5.5-7.5 5 0.103
TRIOPREX N 150 127-150 277-371 270 0.08-0.10 12-16 5 0.139
TRIOPREX N 185 157-185 324-459 285 0.10-0.18 9-12 5 0.155
TRIOPREX N 225 191-225 418-557 322 0.17-0.20 12.5-17.5 5 0.176
TRIOPREX N 300 255-300 520-688 408 0.22-0.35 9-12 5 0.239
TRIOPREX N 380 323-380 630-830 475 0.32-0.53 15-21 5 0.280
TRIOPREX N 500 425-500 715-950 708 0.10-0.15 25-35 5 0.389
TRIOPREX N 630 535-630 815-1060 794 0.16-0.23 32-45 5 0.443
TRIOPREX N 730 620-730 935-1200 871 0.23-0.33 35-49 5 0.498
TRIOPREX N 840 714-840 1087-1442 932 0.35-0.52 42-58 5 0.542
TRIOPREX N 1100 935-1100 1304-1715 1580 0.15-0.21 45-62 6 0.753
TRIOPREX N 1320 1122-1320 1520-2020 1791 0.21-0.30 61-8561 6 0.889
TRIOPREX N 1600 1360-1600 1845-2400 2297 0.20-0.28 40-55 6 1.116
TRIOPREX N 1900 1615-1900 2170-2890 2496 0.27-0.39 52-73 6 1.261

Стоманени водогрейни котли TERSEC

Стоманен котел TERSEC e изработен с възможност за функциониране на ниски работни температури и ниски емисии на Nox, също както при котли TRIOPREX N при работа с горелки с ниски емисии  и благодарение на трите хода на димните им газове без инверсия на пламъка.

Котлите са проектирани за работа с дълбоко променяща се температура до 25°C  на връщащата се студена вода.

Когато функционирането на пълна мощност не е необходимо, TERSEC позволява модулация на горелката до пълното спиране на котела, без риск от кондензация.

Снабдени са с  димогарни тръби с външна обшивка за забавяне на топлообмена. Тръбите “TERSEC” представляват система за подобряване на топлообмена при максимално въздействие на всички температури, без наличие на кондензация на димните газове.

МОДЕЛ Мощност min/max
kW
Мощност горивна камера  min/max
kW
Воден обем на котела
l
Загуби във водния тракт
w.c.m.
Загуби в тракта на димните газове
w.c.mm.
Макс.работно налягане котел
bar
Обем на горивната камера
TERSEC 65 50-65 54.2-71.1 132 0.04-0.06 4-6.5 5 0.059
TERSEC 90 70-90 76-98.4 188 0.05-0.07 5.0-7.5 5 0.087
TERSEC 120 90-120 97.5-131 201 0.06-0.08 6.5-11 5 0.103
TERSEC 150 120-150 129.6-163.5 266 0.08-0.10 11-17 5 0.139
TERSEC 180 150-180 162-196196 289 0.11-0.15 13-19 5 0.155
TERSEC 240 180-240 194-261.2 320 0.14-0.25 15.5-27 5 0.176
TERSEC 300 240-300 259-326 413 0.14-0.22 19-30 5 0.239
TERSEC 350 300-350 324-380 479 0.22-0.30 23-31 5 0.280
TERSEC 450 400-450 430-488 688 0.26-0.44 29-36 5 0.389
TERSEC 600 500-600 539-650 770 0.25-0.42 36-52 5 0.443
TERSEC 800 650-800 700-866.7 910 0.26-0.44 37-56 5 .513
TERSEC 1000 850-1000 916-1082 1552 0.26-0.54 48-66 6 0.680
TERSEC 1200 1000-1200 1075-1298.7 1805 0.25-0.64 48-68 6 0.796

Котли  TERSEC са с възможност за каскадно функциониране на два котела (TERSEC DUO), снабдени с обшивка за покриване на котлите и едно контролно табло за управление на двата котела.

МОДЕЛ
TERSEC TRS
К.П.Д. при натоварване
100% 30%
65 91.4 92.5
90 91.5 92.5
120 91.5 92.5
150 91.7 92.5
180 91.8 92.5
240 91.9 92.4
300 92.0 92.4
350 92.1 92.4
450 92.2 92.4
600 92.3 92.3
800 92.3 92.4
1000 92.4 92.4
1200 92.4 92.4