Предизвикателства със стоманени водогрейни котли на Unical s.p.a – Италия

UNICAL AG s.p.a. е един от световните лидери в производството на стоманени котли на газ, нафта и твърди горива, стремейки се към опазването на околната среда, комфорта, безопасността  и ниската консумация на енергия, с цел задоволяване нуждите на най-взискателните клиенти. Фирма ТОПЛИК ООД притежава генералните права за продажби на котли “UNICAL” на територията на България, като нейн основен представител.

ТОПЛИК ООД е компания, структурирана от екипи  специалисти със съответната професионална квалификация и умения за проектиране, продажба, изграждане и поддръжка на системи за отопление, газификация, вентилация и климатизация. През последните години ТОПЛИК доказа, че е сред най-авторитетните фирми на пазара, предлагаща пълен инженеринг при изграждането на всякакъв тип отоплителни инсталации.

Стоманени водогрейни котли  на италианската фирма UNICAL се продават на българския пазар от 2003г. като за краткия си период на предлагане се приемат изключително добре от българския потребител, благодарение на високо-технологичното си ниво на изпълнение и икономични характеристики.

Котлите UNICAL от този тип са изработени с регулируема врата с изолация от фиброкерамика, благодарение на която се осигурява перфектно уплътняване на димните газове, гарантирайки намаляване на топлинните загуби и издръжливостта на вратата с автоцентриращо се затваряне, променящо посоката си ( наляво или надясно) с финна настройка вертикално, напречно или осово. Корпуса на котела е направен с изолация от стъклена вата. Предвидени са да работят на газ или нафта с мощности от 64-10 000 kW, с високо К.П.Д., според 92/42/СЕ ** . Снабдени са с три хода на преминаване на димните газове в тръбите, с обръщане  на пламъка в горивната камера (модели MODAL и ELLPREX) и без инверсия на пламъка в горивната камера (модели TRIOPREX N и TERSEC). От хода на димните газове се определя охлаждането на конструкцията и намаляването на отлаганията на котления камък във вътрешната част на котела.

Котлите  MODAL и ELLPREX са снабдени с цилиндрична горивна камера, в която централният пламък се обръща по периферията на димните тръби, оттам по краищата на тръбите се отвежда  към димната камера и се изпраща към комина. По време на действие на горелката във вътрешността на котела, горивната камера е винаги под налягане.

Стоманените водогрейни котли UNICAL се отличават с изключително висока устойчивост на образуването на конденз, благодарение на това, че са снабдени със система за намаляване на кондензационните окиси, което води до удължаване „живота” на котела. Тази система предизвиква т.нар.”ефект на перката”, който насочва акумулираната топлина към точките на заваряване, подсушавайки конденза около тях и избягвайки формирането му.

Стоманените водогрейни котли ELLPREX, TRIOPREX N и TERSEC са проектирани да функционират на променлива мощност в рамките на определен диапазон.

Гамата стоманени котли от този тип е представена от 4 модела:
– модели MODAL само за отопление –  мощности от 64 KW до 186 KW
– модели MODAL B за отопление и производство на Б.Г.В. с бойлер –  мощности от 64 KW до 186 KW
– модели ELLPREX – мощности от 170 KW до 3500 KW
– модели TRIOPREX N –  мощностI от 65 KW до 1900 KW
– модели TERSEC – мощности от 65 KW до 1200 KW.

Стоманени водогрейни котли MODAL /MODAL B

МODAL могат д бъдат в комбинация с вертикален Б.Г.В. бойлер (версия MODAL B) със стъклокерамично покритие 160 или 250 l, заедно с циркулационна помпа.

Котли MODAL са предвидени да функционират на минимално заявена мощност. Подходящи са за работа с горелки ON/OFF. Като алтернатива могат да се екипират с двустепенни или модулиращи горелки, при условие, че минималната топлинна мощност на първия пламък или на модулацията не слиза под 60 % от номиналното натоварване на горивната камера. Препоръчителна е употребата на горелка с дълго устие.

 МОДЕЛПолезна мощност

kW

Мощност горивна камера

kW

Капацитет котел/бойлер

l

Производство Б.Г.В.

l/h

Загуби по водния тракт

m.w.c.

Загуби по тракта на димните газове
mm.w.c.
Макс.налягане котел/бойлер

bar

MODAL 6464
7186
0.101.55
MODAL 767684860.131.85
MODAL 9393102860.162.55
MODAL 1051051151260.1035
MODAL 1161161281260.1035
MODAL 1401401551260.1455
MODAL 1631631801510.2085
MODAL 1861862061510.25145
MODAL 2332332562030.22185
MODAL 2912913222470.30225
MODAL B 646471136/1608300.101.55/10
MODAL B 767684136/1608300.131.85/10
MODAL B 9393102136/1608300.162.55/10
MODAL B 105105115216/25011000.1035/10
MODAL B 116116128216/25011000.1035/10
MODAL B 140140155216/25011000.1455/10
MODAL B 163163180241/25011000.2085/10
MODAL B 186186206241/25011000.25145/10

Стоманени водогрейни котли ELLPREX

Предимства на котли ELLPREX са възможността за адаптиране към точната проектна мощност и увеличаване на  К.П.Д (над 91 %) при намаляване на максималната мошност. Снабдени са с елипсовидна форма с компактни размери, която води до лесното му транспортиране и позициониране, а също и до разположение на тръбния сноп над горивната камера, предизвиквайки драстично намаляване на възможността от образуването на конденз.

ELLPREX се отличават с цилиндрична разширяваща се горивна камера, гарантирайки висока издръжливост и еластичност при функционирането. При котлите с големи размери надлъжното разширение става стабилно, поради което при котли над 110 KW горивната камера се заварява самоот към предната тръбна плоча, а задната остава напълно свободна за разширение.

 МОДЕЛ Мощност min/max

kW

 Мощност горивна камера
min/max
kW
 Воден обем на котела

l

 Загуби във водния тракт

w.c.m.

 Загуби в тракта на димните газове
w.c.mm.
 Макс.работно налягане котел

bar

 Обем на горивната камера

ELLPREX 170130-170140-1861900.09-0,159-1560.128
ELLPREX 240180-240195-2622510.19-0.3315-2860.173
ELLPREX 290220-290239-3172640.12-0.2113-252560.198
ELLPREX 340255-340277-3712980.16-0.2817-3460.226
ELLPREX 420315-420
324-4593980.09-0.1716-2960.288
ELLPREX 510385-510418-5574620.14-0.2524-4360.337
ELLPREX 630480-630520-6885650.21-0.3827-5560.416
ELLPREX 760580-760630-8306710.15-0.2618-3060.513
ELLPREX 870660-870715-9507530.19-0.3320-3560.584
ELLPREX 970750-970815-10608360.24-0.4126-4360.656
ELLPREX 1100860-1100935-120010400.18-0.3032-58160.748
ELLPREX 13201000-13201087-144212420.20-0.3543-7560.869
ELLPREX 15701200-15701304-171514180.19-0.3331-5361.087
ELLPREX 18501400-18501520-202016170.26-0.4542-7361.303
ELLPREX 22001700-22001845-240020860.21-0.3439-6561.650
ELLPREX 26502000-26502170-289023240.28-0.4851-9061.866
ELLPREX 3000 2300-30002492-328026670.36-0.6250-8562.313
ELLPREX 35002700-35002930-382541420.54-0.8447-7862.601

Стоманени водогрейни котли TRIOPREX N

С помощта на котли TRIOPREX N се постигат сравнително ниски емисии на  Nox, благодарение на:
– намалена температура на горене
– намалено топлинно натоварване (KW/m³), работейки под номиналния топлинен разход
– намалено време на престой на димните газове в горивната камера
– намалена концентрация на кислород.

Всичко това се постига чрез:
– трите хода на димните газове с директно преминаване на пламъка в горивната камера.

Пламъкът на горелката излиза по-плътен и по-къс, намалявайки по този начин времето за престой при висока температура. Благодарение на липсата на инверсия на пламъка се постига неговото по-добро охлаждане през стените на камерата.
– намаляване на топлинното натоварване, поради което обемът на горивната камера е увеличен спрямо котела, а трите хода на димните газове са равни на мощността.

Чрез употребата на модерни горелки с ниски емисии на Nox и чрез намаление на мощността е възможно също да се намали значително концентрацията на вредните емисии в димните газове чрез:
-рециркулация на димните газове, при което се наблюдава изтегляне на част от газовете, след което се изпращат отново към горивната камера, заедно с въздуха за горене. По този начин се постига намаляване на парциалното налягане на кислорода и понижаване на температурата на пламъка. Намаляването на парциалното налягане на кислорода се осъществява, благодарение на намаляване на количеството на въздуха.

Котел TRIOPREX N е с възможност да се използва до минимална температура на връщаща вода, от 36°C при работа на нафта и 46°C при работа на газ, както при 30%, така и при 100% натоварване. С помощта на термоуправление с външен датчик, може да се регулира температурата на изходящата от котела вода. Функционирането на по-ниски температури при всякакво натоварване, намалява както загубите на топлина от обшивката, така и от димните газове, постигайки чувствителна икономия и следователно по-малка емисия на замърсители.

 МОДЕЛМощност min/max
kW
Мощност горивна камера  min/max
kW
Воден обем на котела
l
Загуби във водния тракт
w.c.m.
Загуби в тракта на димните газове
w.c.mm.
Макс.работно налягане котел
bar
Обем на горивната камера
TRIOPREX N 6555-65140-1861310.04-0.063-450.060
TRIOPREX N 8572-85195-2621870.05-0.074.5-650.088
TRIOPREX N 11093-110239-3172040.06-0.085.5-7.550.103
TRIOPREX N 150127-150277-3712700.08-0.1012-1650.139
TRIOPREX N 185157-185324-4592850.10-0.189-1250.155
TRIOPREX N 225191-225418-5573220.17-0.2012.5-17.550.176
TRIOPREX N 300255-300520-6884080.22-0.359-1250.239
TRIOPREX N 380323-380630-8304750.32-0.5315-2150.280
TRIOPREX N 500425-500715-9507080.10-0.1525-3550.389
TRIOPREX N 630535-630815-10607940.16-0.2332-4550.443
TRIOPREX N 730620-730935-12008710.23-0.3335-4950.498
TRIOPREX N 840714-8401087-14429320.35-0.5242-5850.542
TRIOPREX N 1100935-11001304-171515800.15-0.2145-6260.753
TRIOPREX N 13201122-13201520-202017910.21-0.3061-856160.889
TRIOPREX N 16001360-16001845-240022970.20-0.2840-5561.116
TRIOPREX N 19001615-19002170-289024960.27-0.3952-7361.261

Стоманени водогрейни котли TERSEC

Стоманен котел TERSEC e изработен с възможност за функциониране на ниски работни температури и ниски емисии на Nox, също както при котли TRIOPREX N при работа с горелки с ниски емисии  и благодарение на трите хода на димните им газове без инверсия на пламъка.

Котлите са проектирани за работа с дълбоко променяща се температура до 25°C  на връщащата се студена вода.

Когато функционирането на пълна мощност не е необходимо, TERSEC позволява модулация на горелката до пълното спиране на котела, без риск от кондензация.

Снабдени са с  димогарни тръби с външна обшивка за забавяне на топлообмена. Тръбите “TERSEC” представляват система за подобряване на топлообмена при максимално въздействие на всички температури, без наличие на кондензация на димните газове.

МОДЕЛМощност min/max
kW
Мощност горивна камера  min/max
kW
Воден обем на котела
l
Загуби във водния тракт
w.c.m.
Загуби в тракта на димните газове
w.c.mm.
Макс.работно налягане котел
bar
Обем на горивната камера
TERSEC 6550-6554.2-71.11320.04-0.064-6.550.059
TERSEC 9070-9076-98.41880.05-0.075.0-7.550.087
TERSEC 12090-12097.5-1312010.06-0.086.5-1150.103
TERSEC 150120-150129.6-163.52660.08-0.1011-1750.139
TERSEC 180150-180162-1961962890.11-0.1513-1950.155
TERSEC 240180-240194-261.23200.14-0.2515.5-2750.176
TERSEC 300240-300259-3264130.14-0.2219-3050.239
TERSEC 350300-350324-3804790.22-0.3023-3150.280
TERSEC 450400-450430-4886880.26-0.4429-3650.389
TERSEC 600500-600539-6507700.25-0.4236-5250.443
TERSEC 800650-800700-866.79100.26-0.4437-565.513
TERSEC 1000850-1000916-108215520.26-0.5448-6660.680
TERSEC 12001000-12001075-1298.718050.25-0.6448-6860.796

Котли  TERSEC са с възможност за каскадно функциониране на два котела (TERSEC DUO), снабдени с обшивка за покриване на котлите и едно контролно табло за управление на двата котела.


МОДЕЛ
TERSEC TRS
К.П.Д. при натоварване
100%30%
6591.492.5
9091.592.5
12091.592.5
15091.792.5
18091.892.5
24091.992.4
30092.092.4
35092.192.4
45092.292.4
60092.392.3
80092.392.4
100092.492.4
120092.492.4

 

Вижте също...