pixel

Председателят на КЕВР: Битовите потребители да не бързат да излизат на свободния пазар

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) призова в неделя битовите потребители да не бързат с излизането на свободния пазар на електроенергия, докато не се установи реална конкуренция между доставчиците и не се установят стабилните доставчици.

Иначе, каза Иванов пред БНР може да се стигне до измами поради липсата на информация.

Той увери, че ще има възможност за връщане на регулирания пазар, ако излизането на свободния пазар не отговаря на интересите на потребителите. По темата предстои широка информационна кампания.

Свободният пазар на електроенергия е право на битовия потребител, а не задължение, подчерта Иванов и припомни практиката от други страни, в които в първите години излизането на битовите потребители на свободния пазар е много слабо, а това най-напред прави бизнесът.

Според Иван Иванов енергийната реформа е в своята последната фаза, а върху него като председател на комисията не е бил оказван политически натиск относно цените.

Ако не беше създаден Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, в който производителите правят 5-процентни отчисления от приходите си, още миналата година щеше да има поскъпване в цената на електроенергията, каза председателят на КЕВР.

По думите му в решенията на КЕВР за цените има строга икономическа логика – след като влизат допълнителни средства в този фонд, има предпоставки цените да не се променят.

Той подчерта, че решенията на комисията не са съобразени с това има или няма в съответната година избори, а са знак за стабилност и са в дългосрочен интерес както на битовите, така и на стопанските потребители, а българските граждани не са почувствали либерализирането на пазара в период на интензивно реформиране на енергетиката.

За 2015 година във фонда са натрупани 370 млн. лева. Допълнително влизат 100 млн., от които 13 млн. от „Булгартрансгаз“ и 71 млн. от допълнителни вноски от продажбата на въглеродни емисии, каза Иванов и отбеляза, че втора година цените остават без промяна, защото беше намерен добрия модел, до голяма степен в резултат на резервите в сектор „Енергетика“.

Той определи като позитивна стъпка и въвеждането на една и съща стойност на добавката „задължение към обществото“ както за бизнеса, така и за битовите потребители, които по-рано плащаха повече

Убеден съм, че България не бива да продава своята газопреносна система, тя е кръвоносната енергийна система заедно с електропреносната мрежа, посочи Иван Иванов, запитан ще продаваме ли „Булгартрансгаз“:

Има варианти, при които собствеността остава държавна, а управлението може да поеме друго юридическо лице. Европейската комисия е много стриктна, когато създава антимонополно законодателство и затова наказанията са много тежки. Трябва да се поучим от този урок.

Преди няколко години „Овергаз“, когато е настоявал да получи достъп за пренос на газ през газопреносната система на „Булгартрансгаз“, е бил възпрепятстван активно, включително е бил възпрепятстван и за съхраняване количества природен газ в газохранилището  „Чирен“. Това към момента вече не съществува, каза Иванов.

mediapool.bg

Може да харесате още...