pixel

Предстои довършването на 2022 сгради по Националната програма за енергийна ефективност

Предстои довършването на 2022 сгради по Националната програма за енергийна ефективност

Предстои довършването на 2022 сгради, които са със сключени договори за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност, каза в Ямбол министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Той съобщи, че от тях 420 вече са въведени в експлоатация, а по 560 в момента се изпълняват строително-монтажни работи. През този строителен сезон ще започне работа и по останалите. Може през 2017-а да не успеят да стартират малка част от сградите, които имат подписани договори с общини и Българската банка за развитие, ако има обжалвания по обществени поръчки, но ще се изпълнят през 2018-а, каза Нанков.

Регионалният министър посети Ямбол по повод символичното въвеждане в експлоатация на обновена със средства по програмата многофамилна жилищна сграда.

425 живущи в 181 апартамента с над 15 хил. кв. м разгъната застроена площ вече имат по-добра среда за обитаване, по-топли жилища през зимата и по-хладни през лятото, съобщи той и обърна внимание, че това е една от най-големите жилищни сгради в страната, участващи в Националната програма за енергийна ефективност.

Според енергийния одит енергопотреблението в бл. 5 в ямболския ж.к „Хале“ ще се намали с 57%. Това е важно за бюджета на домакинствата, но и за околната среда. Над 800хил кВч/ годишно ще бъде спестената енергия и емисиите на парникови газове ще бъдат редуцирани с над 500 тона. Ефектът е екологичен, социален и икономически. Удължава се и животът на сградите, подчерта министърът.
Николай Нанков благодари на собствениците, които са се сдружили и са участвали в програмата въпреки спекулациите, както и за търпението им при изпълнението на строително-монтажните работи. Той изрази благодарност и към строителите за качественото изпълнение на предвидените за реализиране дейности.

Критикувани сме защо с парите на всички данъкоплатци се финансират дейности, които облагодетелстват малък сегмент от българското население. Напротив, всеки, който беше поискал да се сдружи и кандидатства, имаше шанса да сключи договор с общинската администрация за реализиране на дейности по неговата сграда, за да има красива фасада и общи части, каза министърът, напомняйки, че програмата е изцяло безвъзмездна. Държавата сама определя какви политики да провежда с бюджета, допълни той.

Това е една от най-социалните политики, която е икономически обоснована, тъй като осигурява заетост за доставчици и производители на материали, проектанти и строители, а освен това има и екологичен ефект, каза още Нанков.

Бъдете добри посланици на направеното и поддържайте добре своята сграда, обърна се министърът към собствениците на реновираната сграда и съобщи, че с кмета на Ямбол Георги Славов са се договорили общината да облагороди и околоблоковото пространство на обновените в нея сгради.

cross.bg

Може да харесате още...