pixel

Предстои международен форум за управление на отпадъци, рециклиране и възобновяема енергия

Международен форум за управление на отпадъци, рециклиране и възобновяема енергия ще се проведе в периода 28-30 март 2012 г. в Интер Експо Център – София, съобщиха от Виа Експо.

Форумът с обхват Югоизточна Европа включва: конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология „Save the Planet”; конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE и ВЕ); и изложба за соларни технологии SEE Solar.

Изявата се организира от Виа Експо и ще бъде ефективна платформа за представяне на последните тенденции и осъществяване на партньорства между бизнеса и институциите. Австрия, един от лидерите в разработването на екологични технологии, е страна във фокус на „Save the Planet”.

В програмата на двата форума ще вземат участие лектори от 20 държави с богат практически опит. Сред тях са експерти от Европейска общност на специалистите по околната среда (ENEP), Конфедерация на заводите за енергия от отпадъци в Европа (CEWEP), Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+), Международна Асоциация за твърди отпадъци  (ISWA), Световен алианс за децентрализирана енергия (WADE), Европейски форум за възобновяеми енергийни източници (ЕUFORES) и др.

Форумът ще дискутира въпроси, свързани с ефективно управление на отпадъците, производство на енергия от отпадъци, използване на биомасата като ресурс, оптимизиране на енергийната консумация, финансиране на проекти и публично-частните партньорства.

Над 300 водещи компании ще представят системи за соларна, био-, вятърна и хидроенергия, решения за енергийна ефективност, електрически автомобили,  оборудване за третиране и събиране на отпадъци, транспортни средства,  технологии за компостиране, рециклиращи машини, финансови и консултантски услуги и др.

Изложителите ще могат да осъществят директни контакти с над 7000 посетители от Югоизточна и Централна Европа, работещи в областите: държавна и общинска администрация, управление на отпадъци, рециклиране, екология, зелена енергия, строителство, транспорт, финанси и др.

greentech.bg

Може да харесате още...