pixel

Премикс топловъздушни газови апарати

Tecnoclima

Гамата от топловъздушни апарати Mixty на италианския производител Tecnoclima се състои от различни серии, готови да отговорят на всички нужди на клиента, както по отношение на подаване на въздуха, така и на монтажа. Гамата съчетава в себе си кондензни апарати с премикс модулиращи горелки за свободен монтаж или канално свързване, а също така и конвенционални едностепенни апарати за свободен монтаж с директно подаване на въздуха.

– серии с директно подаване на въздуха (PMX, Mixijet);
– серия за канално свързване (CMX);
– отоплителни модули за вграждане в климатични камери (SMX).

Премикс газовите топловъздушни апарати на Tecnoclima разполагат с много предимства:
– Голям диапазон на модулация на премикс горелката: от 30% до 100% от номиналната мощност;
– Благодарение на модулацията, при понижаване на моментната  необходимост от топлинна мощност, могат да се достигнат много добри стойности на ефективност – до 106%, което на свой ред намалява разходите за газ;
– Премикс горелката, която предварително смесва газта и въздуха, позволява получаването на оптимална горивна смес, при изгарянето на която се отделят изключително ниски нива на вредни емисии на азотни окиси NOx: Class 5;
– Възможността за модулиране на топлинната мощност спрямо моментното натоварване позволява реализиране на икономии до 30% в сравнение с конвенционалните системи.

Топловъздушните апарати от гамата Mixty са изработени от висококачествени материали и разполагат с всички необходими сертификати. Всички машини подлежат на строг производствен контрол и се тестват преди да напуснат завода.

Всички топловъздушни апарати от гамата Mixty разполагат с CE сертификат и отговарят на съществените изисквания на ErP Directive 2009/125/EC.

TecnoclimaPMX – премикс кондензни топловъздушни апарати за свободно стоящ монтаж в закрити помещения.

Директно подаване на въздуха и осови вентилатори.

TecnoclimaCMX – топловъздушни апарати подходящи за монтаж, както в закрити помещения, така и на открито (чрез добавяне на допълнителен защитен кит). Апаратите от тази серия са оборудвани с премикс горелка и центробежен вентилатор. Те са предвидени за свързване към система от въздуховоди, като предлагат възможност за работа с 100% пресен въздух или с рециркулация на въздуха от помещението.

TecnoclimaMixijet – едностепенни компактни премикс газови топловъздушни апарати за монтаж в закрити помещения.

Свободно стоящ монтаж и директно подаване на въздуха (конвенционална серия).

TecnoclimaSMX – автономни премикс кондензни отоплителни секции, които могат да бъдат интегрирани в климатични камери. Възможността за комбиниране на тези секции както в паралел, така и последователно, позволява постигането на обработка на големи дебити от въздух, като същевременно се пести пространство.

Технология и енергийна ефективност PMX – CMX – SMX

TecnoclimaТоплообменник, изработен от неръждаема стомана.

Лесният достъп позволява бързо обслужване и ревизия:
– Горивна камера, изработена от неръждаема стомана A ISI 430;
– Снопът от димогарни тръби е модулен и е изработен от неръждаема стомана AISI 304, която е високоустойчива на вредното въздействие на конденза. Трапецовидната форма е с голяма топлообменна повърхност, а турбулизиращите щампи допринасят за отличните показатели на ефективността на топлообмена;
– Предния колектор на димни газове е изработен от неръждаема стомана AISI 304 и има отвори за присъединяване към комина и отвеждане на конденза. Освен това разполага и с голям ревизионен отвор.

Tecnoclima

Премикс горелката е с голям диапазон на модулация –  от 30% до 100%. Газовият вентил подава газ в зависимост от дебита на въздуха за горене в предварително настроено в завода съотношение.

Основните компоненти на горелката са:
1. Запалителен електрод;
2. DC безчетков вентилатор;
3. Газов вентил;
4. Миксер;
5. Йонизационен електрод;
6. Монтажна плоча с топлоизолационна гарнитура;
7. Горивна глава с метална мрежа.

Вентилаторите са окомплектовани с високоефективни електродвигатели и покриват изискванията на Директива ErP2015. Нивото на шум е ниско, а дебитът на въздуха варира в диапазон 3.200 m³/h – 13.000 m³/h. Всички вентилатори са оборудвани със защитни решетки.

PMX: Осови вентилатори.
CMX: Центробежни вентилатори с ремъчна предавка.

Мултифункционална електронна платка, която управлява процесите по запалване на горелката и следи състоянието на пламъка, като гарантира безопасната работа на топловъздушния апарат.

Tecnoclima

TecnoclimaКорпусът на топловъздушния апарат, където са поместени горелката, регулиращите и предпазните устройства, позволява бърз и лесен достъп до всички компоненти.

TecnoclimaТемпературата на димните газове се понижава под точката на росата, като по този начин се оползотворява и тяхната латентна топлина. Кондензът се събира в предния колектор на димни газове и се отвежда чрез пластмасов сифон.

PMX версия с директно подаване на въздуха.

В съответствие с:
Директива за енергийна ефективност 2009/125/СЕ.
Машинна директива 2006/42/СЕ.
Директива за газ 2009/142/СЕ.
Директива за ниско напрежение 2006/95/СЕ.
Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/СЕ.

Кондензните топловъздушни апарати със затворена горивна камера и премикс модулираща газова горелка от серията PMX са предназначени за монтаж в закрити пространства. Те подават директно обработения въздух към помещението, където са монтирани. Апаратите от серията PMX са оборудвани с дифузионна решетка, съставена от ламели, всяка от които може да бъде индивидуално регулирана (вертикално и хоризонтално). Това позволява прецизното насочване на въздушната струя в желаната посока. Осовите вентилатори на машините от тази серия са високоефективни, като същевременно запазват ниски нива на шум. Обработката на въздуха се извършва с постоянна модулация на мощността в зависимост от моментната необходимост от топлина, като този процес се управлява напълно автоматично от контролния панел за дистанционно управление. Благодарение на модулацията тези топловъздушни апарати реализират ефективност до 106%, което на свой ред намалява консумацията на газ и съответно експлоатационните разходи, без да се прави компромис с комфорта. Топловъздушните апарати от серията PMX намират широко приложение в индустриални и обществени помещения като спортни зали, увеселителни центрове и др.

Технически характеристики

Tecnoclima

Tecnoclima

1) Газ метан G20: Hi = 34.02 MJ/Nm3, Газ метан G25: Hi = 29.25 MJ/Nm3, Газ пропан-бутан G31: Hi = 88.00 MJ/Nm³.
2) При ниска топлинна мощност (Hi) и кондензен режим.
3) Стойност, която може да варира в зависимост от атмосферните условия.
4) Съгласно стандарт UNI EN 1020 при работа с метан G20.

CMX версия с центробежен вентилатор за канален монтаж

Кондензните топловъздушни апарати със затворена горивна камера и премикс модулираща газова горелка от серията CMX са предназначени за монтаж в закрити пространства или на открито (чрез добавяне на допълнителен защитен кит). Подаването на обработения въздух при тях се осъществява чрез система от въздуховоди. Апаратите от серията CMX са оборудвани с центробежни вентилатори, които разполагат с достатъчен напор, за да подсигурят подаването на въздуха през системата от въздуховоди и решетки.  Обработката на въздуха се извършва с постоянна модулация на мощността, в зависимост от моментната необходимост от топлина, като този процес се управлява напълно автоматично от контролния панел за дистанционно управление. Благодарение на модулацията тези топловъздушни апарати реализират ефективност до 106%, което на свой ред намалява консумацията на газ и съответно експлоатационните разходи, без да се прави компромис с комфорта. Топловъздушните апарати от серията CMX намират широко приложение в индустриални и обществени помещения като спортни зали, увеселителни центрове, офис сгради и др.

Технически характеристики

Tecnoclima

Tecnoclima

1) Газ метан G20: Hi = 34.02 MJ/Nm3, Газ метан G25: Hi = 29.25 MJ/Nm3, Газ пропан-бутан G31: Hi = 88.00 MJ/Nm³.
2) При ниска топлинна мощност (Hi) и кондензен режим.
3) Стойност, която може да варира в зависимост от атмосферните условия.
4) Съгласно стандарт UNI EN 1020 при работа с метан G20.

SMX отоплителни секции за интегриране в климатични камери

Кондензните отоплителни секции с премикс модулираща газова горелка от серията SMX са предназначени за интегриране в климатични камери и roof-top системи за обработка на въздуха. Модулиращата премикс газова горелка позволява  адаптирането на топлинната мощност спрямо моментното натоварване на системата чрез управляващ сигнал 0 – 10 V. Премикс технологията гарантира прецизно регулиране и перфектно смесване на горивната смес, което подсигурява оптимални параметри на горенето и ниски емисии на азотните окиси NOx (Class 5), отделяни в димните газове. Тези секции могат да бъдат комбинирани по няколко в паралел или последователно, което позволява подгряването на големи дебити въздух, като същевременно се пести от пространство. Всички секции са окомплектовани с температурен сензор и авариен термостат. По заявка отоплителната секция може да бъде изработена и с външен корпус, което да позволи нейното подвързване и към система от въздуховоди.

Tecnoclima

Tecnoclima

Mixijet версия с едностепенни компактни апарати

Топловъздушните апарати със затворена горивна камера и премикс газова горелка от серията Mixijet са предназначени за монтаж в закрити пространства. Те подават директно обработения въздух към помещението, където са монтирани. Апаратите от серия Mixijet са оборудвани с дифузионна решетка, съставена от ламели, всяка от които може да бъде индивидуално регулирана (вертикално и хоризонтално).

Това позволява прецизно насочване на въздушната струя в желаната посока. Осовите вентилатори на машините от тази серия са високоефективни, като същевременно запазват ниски нива на шум. Премикс горелката гарантира перфектно смесване на газта с въздуха за горене, което води до оптимални параметри на горивния процес и ниски нива на вредни емисии на азотни окиси NOx (Class 4).

Топловъздушните апарати от тази серия не работят в кондензен режим, което позволява тяхното монтиране в сгради, където е невъзможно да се изгради система за отвеждане на конденз. Серията Mixijet се състои от топловъздушни апарати с изключително компактни размери, което ги прави отличен избор за отопление на малки и средноголеми помещения.)

Технически характеристики

Tecnoclima

Контролер за дистанционно управление

TecnoclimaТопловъздушните апарати PMX, CMX и Mixijet се управляват посредством контролер за дистанционно управление. За всяка инсталация е необходимо да бъде предвиден и контролера, чрез който да се настройва и управлява работата на топловъздушните апарати.

Този контролер може да управлява както самостоятелен топловъздушен апарат, така и няколко свързани в една система, като максималният брой може да достигне 10.

Контролерът съчетава в себе си функциите на стаен термостат и на дистанционно управление.

От него може да се конфигурират работните параметри, а също така и да се рестартират грешки, възникнали при функционирането на топловъздушния апарат.

Чрез свързването на външен температурен датчик към контролера, става възможно и задаването на различни криви на терморегулация.

Настройването на седмична програма е изключително лесно и бързо, а самата програма е леснодостъпна благодарение на големия дисплей.

Приложения

Tecnoclima

Tecnoclima

Tecnoclima

За повече информация – Калория.

Може да харесате още...