Прецизен контрол с вентилите на Siemens

Прецизен контрол с вентилите на Siemens

Със специалния си дизайн, новите шестпътни регулиращи сферични вентили на направление Сградни технологии на Siemens са предназначени да заменят четири конвенционални вентила, включително задвижващите им механизми в четиритръбни отоплителни/охладителни контури. Използването им е свързано с лесна инсталация, окабеляване и въвеждане в експлоатация. Малките им габарити разширяват областта им на приложение, редуцирайки заводските разходи.

Висока надеждност и вградена функция за компенсиране на налягането

Новите шестпътни регулиращи сферични вентили от направление Сградни технологии на Siemens разширяват гамата Actavix и разполагат с вградена функция за компенсиране (изравняване) на налягането, която е активна, когато вентилът е в затворено положение (т.е. когато не е необходимо отопление или охлаждане). Това предотвратява създаването на свръхналягане или възникването на подналягане, които иначе биха могли да повредят отоплявания или охлаждащия контур. В допълнение вентилите са мехуро- и водонепроницаеми, в съответствие с изискванията на стандарт EN 12666, клас А.

Фино градуираните Kvs стойности на новите сферични вентили осигуряват висока гъвкавост на приложението им спрямо габаритите на съответното помещение. Те са подходящи за използване дори и за големи помещения, както и при високи изисквания по отношение на отоплението/охлаждането. Kvs стойностите са прецизно настроени към нуждите на потока и предлагат отлична енергийна ефективност. Наличните фитинги позволяват регулиращите сферични вентили да бъдат монтирани към тръби с различни диаметри, без да е необходимо използването на допълнителни преходни елементи. Вентилите се предлагат във варианти с фитинги с външна или вътрешна резба, като могат да се използват и фитинги на други производители.

Характеризират се с оптимизиран монтаж

Задвижващите механизми OpenAir от Siemens разполагат с предварително инсталиран монтажен кит за новите вентили, което дава възможност за монтажа им без използването на допълнителни инструменти.  Лесният монтаж и безпроблемното окабеляване са обезпечени от цветово и цифрово кодирани кабели за свързване на задвижките, както и от схеми на свързване и матрични баркодове, отпечатани на задвижките с цел директен достъп до инструкциите за монтаж и информационните листове.

Шестпътните регулиращи сферични вентили ще бъдат представени за първи път на международното търговско изложение Mostra Convegno ExpoComfort, което ще се проведе в периода 15-18 март 2016 г. в Милано.


Вижте също...