pixel

Прецизен микроклимат чрез системно ОВК решение от Hoval за OSRAM

Изборът на подходяща вентилационна и климатична система е от решаващо значение още в етапа на проектиране, когато става въпрос за високотехнологично произвоство със специфични изисквания за микроклимат. Наличието на достатъчно свеж, пресен и филтриран въздух повишава не само комфорта, но и производителността на служителите. Благодарение на децентрализираната система, която не изисква въздуховоди, инсталираното решение в завода на OSRAM, водещ световен експерт в областта на осветлението и технологиите, отговаря идеално на инфраструктурата на сградата, специфичните условия на микроклимата, и осигурява достатъчно свободно пространство по височина. Инсталираната система освен, че е високоефективна, намалява разходите на енергия и едновременно с това оказва добро въздействие върху околната среда.

Постигане на специфичните изисквания на клиента: Заводът на OSRAM в гр. Пловдив е с разгъната застроена площ от близо 18 000 m² и се състои от  административна част, производствена и складова база, където при пълна заетост ще бъдат разкрити около 900 работни места. Спецификата на произвежданите продукти – светодиодни матрици и модули, електронни баласти, LED драйвери, сензори и системи за управление на осветлението за интелигентни сгради – изискват и специфични условия на микроклимат. За осигуряването на тези условия най-доброто решение бе децентрализираната климатизация от Hoval с покривни апарати TopVent®, които отопляват, охлаждат и подават пресен въздух в халетата. Благодарение на патентованата си система за разпределение на въздуха AirInjector® покривните апарати разпределят равномерно и плавно затоплянето и охлаждането в работната зона, без усет за течение и без мъртви неклиматизирани зони. Пресен въздух се осигурява в предвидените норми.

Освен в работната зона, равномерно е и разпределението на въздуха по височина. Това е трудно постижимо с друг вид климатична техника. Благодарение на системата с AirInjector®, въздушната струя може да достига работната зона с подходяща температура, без да има усет за течение, като това е възможно дори при монтаж на много голяма височина (дори при 25 м).

Реализирано решение: За производствената и складова площ от близо 18 дка бяха достатъчни само 17 броя покривни апарати. Това е възможно, тъй като всеки един от тях покрива много голяма площ, в която поддържа зададената за зоната температура. Само 7 от апаратите TopVent MK подават пресен въздух, което осигурява в норми целия необходим дебит според броя на хората в помещението и кратността на въздухообмен. Останалите 10 апарата TopVent DKV работят на рециркулация, те подкрепят и допълват необходимата мощност за отопление и охлаждане, което дава още по-голяма гъвкавост на системата. Благодарение на тази комбинация се получава изключително икономичен режим на работа и възможност за индивидуални настройки за всяка една работна или складова зона.

Това е особено важно в двете лаборатории, в които има много специфични изисквания към температурата. Системното решение свързва покривните апарати с високоефективен източник като кондензния котел UltraGas 2000D , с мощност 2000kW, както и два бойлера за топла вода 1000 л, които осигуряват нуждите от БГВ на обекта. Използването на кондензната технология и интелигентната контролна система TopTronic®E води до допълнително реализирани икономии по време на експлоатация. Цялостната контролна система на климатични апарати и котел е напълно автоматизирана и е свързана към централната BMS система на сградата, което дава улеснение при наблюдението и контрола на системите в завода.

Спестяване на пространство и време за монтаж: Покривните апарати освен, че осигуряват най-добрия климат в големи еднообемни зали, също и спестяват така важното пространство вътре в тях. Това е така, защото тук липсват големи въздуховодни канали, отнемащи от обема на халето. Покривните апарати TopVent  на Hoval са свързани единствено към електрическата мрежа и компактни тръбни хидравлични връзки към котелното помещение. Мястото, което заемат тръбните трасета, е значително по-малко от мястото, заемано от големите въздуховоди. Това е предимство също и по време на монтажа. Апаратите идват готови окабелени и подготвени за монтаж. Те се поставят на предварително подготвения покривен отвор и се свързват към тръбната и електрическа мрежа. Покривният монтаж и  малката подпокривна височина на вътрешната тела са така добре проектирани, че гарантирано няма никакви смущения на работния процес и складирането на готовата продукция.

Добавена стойност и доволни клиенти: Системното решение за отопление, охлаждане и вентилация от Hoval дава добавена стойност в цялата тази прецизна обстановка на водещия производител на висококачествена осветителна техника. Комфортът в работната обстановка и постигането на стандартите за енергийна ефективност за нискоенергийни сгради са гарантирани, а те са важни за всички нас.

Удоволетворените клиенти са най-силното доказателство, че сме на прав път. Те ни вдъхновяват да бъдем още по-добри в бъдеще, защото в полза на всички е да се грижим за опазването на енергията и околната среда.

Обект: OSRAM, Пловдив.
Площ: 16 000 m².
Системно решение от Hoval:
– TopVent DKV  10/A- климатичен апарат, отопление, охлаждане, рециркулация- 10 бр.

– TopVent MK 9/D –климатичен апарат, отопление, охлаждане, пресен въздух– 7 бр.
– UltraGas 2000D – Кондензен котел– 1 бр.
– MultiVal – Бойлер за топла вода 1000л. – 2 бр.

За повече информация относно системните решения от Hoval, можете да получите безплатна консултация от техен експерт.

Може да харесате още...