pixel

През май 2015 г. спрямо април намалява производството на твърди горива

През май 2015 г. спрямо април 2015 г. нараства производството на пропан-бутан – с 12.5% до 9 хил. т; дизелово гориво – с 2.1% до 192 хил. т., съобщиха от НСИ.

Намалява производството на твърди горива – с 19.1% до 2 329 хил. т; безоловен бензин – с 3.1% до 155 хил. т; природен газ – с 12.5% до 7 млн. м3; електроенергия – с 14.5% до 3 299 ГВтч. През май 2015 г. спрямо май 2014 г. се увеличава производството на безоловен бензин – с 5.4%. Намалява производството на: твърди горива – с 13.7%; дизелово гориво – с 9.9%; природен газ – с 65.0%; електроенергия – с 3.6%.

Производството на пропан-бутан остава без изменение. През май 2015 г. спрямо април 2015 г. се увеличават доставките на пропан-бутан – с 5.9% до 36 хил. т; безоловен бензин – с 62.1% до 47 хил. т. Намаляват доставките на: твърди горива – с 19.1% до 2 405 хил. т; дизелово гориво – със 7.0% до 146 хил. т; природен газ – с 14.3% до 210 млн. м3; електроенергия – с 10.2% до 2 352 ГВтч.

През май 2015 г. спрямо май 2014 г. нарастват доставките на пропан-бутан – с 2.9%; безоловен бензин – с 6.8%; природен газ – с 1.9%. Намаляват доставките на: твърди горива – с 14.6%; дизелово гориво – със 7.6%; електроенергия – с 5.4%.

Може да харесате още...