През март в Португалия 100% от потреблението е било от възобновяема енергия

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!