pixel

През март в Португалия 100% от потреблението е било от възобновяема енергия

Март беше добър месец за възобновяемата енергия в Португалия. Месечното производство на чиста енергия в страната надхвърли търсенето, според доклад на Португалската асоциация за възобновяеми енергийни източници (APREN) и Асоциацията за устойчиви зелени системи (ZERO). И това вероятно няма е за последен път. В доклада се казва: „Постигнатото миналия месец е пример за това, което ще се случва все по-често в близко бъдеще.“

Вятърната и водната енергия съставиха съответно 42 и 55% от месечното потребление в страната. Използването на възобновяема енергия през март позволи на Португалия да избегне 1,8 милиона тона емисии на въглероден двуокис. Средната дневна пазарна цена на едро спадна до 39,75 евро на мегават час (MWh), в сравнение с цената от 43,94 евро за MWh през същия период на предходната година. През месеца мощностите, изгарящи изкопаеми горива, са допълвали доставките за кратки периоди, но тези периоди „бяха напълно компенсирани от други с по-голямо производство на енергия от възобновяеми източници“, се казва в доклада на APREN.

Очаква се до 2040 г. производството на електроенергия от възобновяеми източници да може да гарантира по икономически ефективен начин общото годишно потребление на електроенергия от континенталната част на Португалия. Все пак ще е необходимо, от време на време, използването и на електроцентрали на природен газ, обединени в междусистемните връзки и съхранението на енергия. Португалия се стреми да стане въглеродно неутрална до 2050 г.

Може да харесате още...