През март в Португалия 100% от потреблението е било от възобновяема енергия

Вижте също...