При 60% отопление на газ, въздухът ще е чист като във Виена

Вижте също...