pixel

Приоритет за България е диверсификацията на доставчиците на природен газ

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви в парламента, че за България „на първо място приоритет е диверсификацията на източниците на доставката на природен газ, знаейки, че за да е гарантирано това, трябва да има поне два-три сигурни източника.“ Гарантирането на енергийната сигурност и сигурността на доставките на природен газ е ясно разписано в програмата на правителството, добави министърът.

През 2016 г. беше реализирана първата интерконекторна системна връзка между България и Румъния с изключителна важност не само за България, но и за целия регион, припомни Петкова. Работи се интензивно и по интерконекторната връзка Гърция – България, обект със стратегическа важност не само за двете държави, но и за целия регион Югоизточна Европа, който е включен в седемте топ приоритета на ЕС по отношение на енергийната сигурност. В момента са в ход три обществени поръчки за избор на доставчик на тръби, инженер консултант и избор на строител. До края на годината ще започне и реалното строителство и до 2020 г. обектът ще бъде въведен в търговска експлоатация.

Министър Петкова каза още, че се работи по изграждане на междусистемната връзка със Сърбия, чието изграждане обаче е свързано с изграждането на връзката България – Гърция, която да ни свърже с южния газов регион и да бъде осигурена доставката на газ за целия регион от различни източници.

Важно място за енергийната ни сигурност, подчерта министърът, заема концепцията за изграждане на газоразпределителен хъб на територията на България. Това означава да бъде изградена липсващата инфраструктура за доставка на природен газ от различни източници, на първо място, и на второ – платформа за търговия с природен газ, която да гарантира реализацията на пазара на природния газ, конкурентноспособността, в това число на икономиката и на потребителите, които ще ползват количествата природен газ.

Може да харесате още...