Природният газ е мултиталант – той може почти всичко!

Когато природният газ е близо до нас, можем да го използваме в много области – за отопление, за готвене, за охлаждане и дори за гориво в нашия автомобил.

Името му природен газ идва от това, че той е природен продукт. Той в действителност е безцветен и без мириз и едва когато се смеси с друго вещество, земният газ придобива неприятен натрапчив мириз, който процес на смесване е известен с името „одониране”. Одонирането се извършва с цел разпознаване на газа по неговия специфичен мириз и по-голямата безопасност.
Неговият химичен състав е по-лек от въздуха и поради това той веднага се изкачва в горните пространства и така изтича през проветриви места (прозорци, врати). За разлика от него, пропан-бутанът при изтичане остава на нивото на пода, тъй като съставът му го прави по-тежък.

Природният газ е най-екологичното природно фосилно гориво. Множество изследвания и проучвания са достигнали до заключението, че природният газ е една от водещите енергии поради качеството на топлинния комфорт, удобството и надеждността при неговата употреба.

В същото време по-голямата част от новите сгради се захранват с газ и природният газ днес се оказва един от най-важните икономически фактори.

Предимствата могат да се обобщат в следния ред:
– Природният газ е с минимално отделяне на вредни емисии в атмосферата, поради което е и най-екологичният енергиен източник;
– Природният газ е сигурна и ефективна енергийна форма;
– Природният газ е икономически фактор;
– Природният газ е на разположение по всяко време в каквито и да е количества;
– Природният газ е лесен за инсталиране;
– Природният газ предлага модерни и иновативни възможности откъм газови уреди;
– Природният газ може да се регулира в количеството си предвид индивидуалното потребление и нужда от топлинна енергия;
– Природният газ в домакинството спестява място и намалява разходите;
– Природният газ е един мултиталант. Ние непрекъснато го използваме за отопление, топла вода, готвене, охлаждане и за нашия автомобил.

Като следващ важен елемент от предимствата на природния газ е сигурността при избора на газовите уреди, тъй като те са преминали специални изпитания в лаборатория и съответно в експлоатация могат да се въвеждат само уреди, издържали успено пробите.

Като доказателство за успешно преминали лабораторни изпитания е знакът “CE”, който гарантира сигурността на потребителите. Тази европейска сигнализация (европейски стандарт) гарантира спазването на минималните предпазни технически изисквания. Знакът “CE” е задължително условие за въвеждането в експлоатация на газовите уреди и те се удостояват с него само чрез изпитанията съгласно европейските съгласувани норми.

УРЕДИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ. КОНДЕНЗНИТЕ ГАЗОВИ КОТЛИ – ТЕХНОЛОГИЯ НА БЪДЕЩЕТО

Традиционната отоплителна техника оползотворява калоричността на топлоносителя, представляваща онова количество топлина, което се отделя при изгарянето и се излъчва в отоплителната система. В този случай енергията, която се съдържа във водните пари на изгорелите газове не може да се оползотвори и се загубва в атмосферата.

Природният газ е специален енергоносител, който ни дава възможност да ползваме кондензни газови уреди, притежаващи иновативни технологични качества и способни да добавят към нашата инсталация латентната топлина, съдържаща се във водните пари на изгорелите газове.
Тази латентна топлина се усвоява обратно в отоплителната система и така се постига ефективност до 109% и икономия на енергия при експлоатация на отоплителната система.

Предизвикателство при природния газ е изполването на енергията най-ефективно и екологично. За да може да се гарантират икономическите, екологичните и енергийно ефективните качества на горивото, са създадени много модерни и високо технологични газови уреди.

Един от водещите производители на кондензни котли е фирмата DE DIETRICH, която е с 300 годишен опит в областта на отоплителната техника.

Когато се изисква уред за отоплителни инсталации на жилищни сгради, апартаменти и промишлени сгради до 1200 kW, фирмата препоръчва иновативния стенен газов котел INNOVENS MC. Уредът работи на кондензен принцип и притежава редица международни награди, включително и златен медал в категорията „ЕНЕРГЕТИКА И ЕКОЛОГИЯ/ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ” на Пловдивски панаир 2006 г.

Горивната камера на котела DE DIETRICH “INNOVENS MC” е с уникална патентована конструкция от температурноустойчива алуминиево-силициева сплав. Конструирана е с много голяма площ за топлообмена и се постига голямо КПД и оползотворяване на енергията до максимум.
Горелката е модулираща, изработена е от специална керамика и горенето е чрез лъчение. Този модерен, нискотемпературен котел има малко стартове на горелката и работата в много ниски нива (дори под 4kW) предполага огромни възможности за спестяване на енергия.

Котелът е оборудван с интелигентното микропроцесорно управление по външна температура – DIEMATIC, което има задачата да осигури най-подходящия режим на работа на отоплителния котел и инсталацията, като разходите за отопление може да бъдат намалени с 40%.

В същото време се гарантира и опазването на околната среда, като отделянето на вредни емисии в атмосферата е най-ниската степен на допустимото.

Вижте също...