pixel

Призовават ЕС да затегне правилата за биогоривата

Днес ЕС ще бъде призован да ускори ограничаването на използването на биогорива, добивани от земи, предназначени за отглеждането на хранителни култури. Този вид биогорива в последните години се сочат като виновници за повишаването на цените на храните и за обезлесяването по света. Призивът идва от нов доклад, в който се твърди, че евро-блокът трябва да се стреми към “почти нулеви” ставки за някои биогорива към 2020.

В доклада на „Грийнпийс“ и дирекция „Транспорт и околна среда“, подготвен от консултантската къща  CE Delft, се оценява как ЕС може да постигне целите си да добива 10% от транспортните си горива от възобновяеми източници, същевременно постигайки 6% намаляване на емисиите от транспорта до 2020 г. по устойчив начин.

НПО все повече се боят, че усилията на държавите-членки за постигане на целите чрез увеличаване на използването на биогорива ще окаже незначително въздействие върху емисиите на парникови газове и в някои случаи може да доведе до увеличаване на емисиите, тъй като компаниите за биогорива използват земи за хранителни култури, за да произвеждат биогориво. Освен това този подход допринася за обезлесяването по света и за повшаването на цените на хранителните стоки.

Европейската комисия призна този риск и миналата година предложи нова, по-ниска граница за използването на биогоривата, произведени от земи за хранителни култури. ЕК намали наполовина целта за дела на биогоривата от такива територии.

Ходът на ЕК и призивите на еколозите срещат отпор от бизнес-лобитата в някои държави-членки, които твърдят, че обвързващата цел за 10% дял на биогоривата не може да бъде постигната, ако има ограничения за използването на биогорива от земи за хранителни култури.

Но докладът на CE Delft сочи, че целите могат да бъдат постигнати чрез по-големи инвестиции в мерки за горивна ефективност, добив на гориво от отпадъци и утайки, използване електрически превозни средства. Заедно с това са нужни по-строги правила за постепенно прекратяване на употребата на биогорива, произведени от земи за хранителни култури.

„Решението на Европейската комисия да постави ограничение за използването на биогорива от хранителни култури е стъпка в правилната посока, – заяви Джон Саувьон, изпълнителен директор на “Грийнпийс”. – Нарастващото използване на транспортни горива от хранителни култури вдигна цените на храните, доведе до по-голямо обезлесяване на места като Индонезия, и в крайна сметка допринесе за изменението на климата.“ По думите му обаче мерките на ЕС трябва да бъдат затегнати, за да се гарантира прекратяванен а използването на биогорива, които допринасят за обезлесяването и ръста на цените на храните.

„Най-сериозният недостатък на новата европейска политика за биогорива е, че не държи отговорни доставчиците на биогорива за емисиите от непреките промени в земеползването, където културите за биогорива изместват производството на храни и в резултат това се изсичат повече гори и торфища, където да се отглеждат хранителни култури“, заяви Саувьон. Докладът препоръчва както ЕС, така и държавите-членки да действат спешно за извеждане от употреба на всякакви форми на пряка и непряка подкрепа за добива на биогорива от земи за хранителни култури.

greentech.bg

Може да харесате още...