pixel

Пробив в биогоривата осигурява 500% увеличение в производството

Пробив в биогоривата осигурява 500% увеличение в производството

Водораслите могат да се окажат безкраен източник на биогориво, но добиването на енергия от тях не е лесно: първо трябва да се отгледат водораслите, след това се извлекат мастните липиди от тях, после да се превърнат в биогориво. 14-годишният Грегъри Мартин е намерил начин да повиши количеството на липидите във водораслите с над 500%! Методът на Грегъри използва по-малко стъпки, отколкото другите техники, и това може да доведе до много по-високи добиви на биогорива.

„Целта на този експеримент е да се проучи възможността за естествено изчерпване на азота в средата на водораслите за да стимулира натрупването на липиди“, казва Грегъри. „Това е подобрение на обичайните методи, които включват събиране на водорасли и физическо прехвърляне в без-азотна среда. С моята техника следва да бъде възможно да се заобиколи тази стъпка на прехвърляне и да културите да се отглеждат една единствена среда. Това намалява разходите за труд и материали при отглеждане на водорасли за добив на липиди“.

Този процес е подобрение в сравнение с обичайните методи, тъй като подобрява липидното съдържание – и по този начин количеството на биогориво, което може да се получи от водораслите. Тези по-високи количества липиди ще означават повече добиви, тъй като за изчерпването на азота вече е доказано, че увеличаване липидите във водораслите – и това е добър начин да се постигне.

Грегъри е тествал проба от Хлорела вулгарис, използвайки неговия метод, и резултатите му се оказали удивителни. Две проучвания от по 10 култури, отгледани в среда с повишено съдържание на витамин при стартиращи нова на азота от 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, и 0 %, както и една 100% контролна партида. Хипотезата била, че чрез използване на изчерпване на азота ще бъде възможно да се увеличи количеството на липидите в клетките с 30% спрямо контролната култура. До седмия ден от първия експеримент обаче се оказало, че увеличението е 300% в сравнение с контролната култура. До 10-я ден при втория експеримет се оказало, че увеличението е с 500% спрямо контролната партида. Тези резултати са очевидно доста по-високи от прогнозираните.

Проектът на Грегъри е финалист в „2014 Google Science Fair“.

Може да харесате още...