« Обратно към ПРОДУКТИ

алуминиеви глидерни радиатори GLOBAL KLASS

KLASS
Размери (мм)
Връзка
Водно
съдържание
Топлинна
мощност
ΔТ60°С

A
B
C
D
Ø
(л./гл.)
W
височинаширочинадълбочинамеждуосово
разстояние
H 350
432
80
80
350
1”
0.34116
H 500
582
80
80
500
1”
0.48155
H 600
682
80
80
600
1”
0.52179
H 800
882
80
80
800
1”
0.58220