« Обратно към ПРОДУКТИ

бойлер ASSOS

Предлаганата широката гама ASSOS бойлери в различна конфигурация и изпьление дават възможност за избор на икономически най-изгодния и технически най-издържан вариант за получаване на битова топла вода.
Икономичност
При ASSOS бойлери са приложени основните методи за получаване на енергия за подгряване на битова топла вода - чрез гореща вода от котел, топпообменник или др. източник, посредством слънчеви колектори от възобновяем енергиен източник (ВЕР) - Слънцето и електрическа енергия.
Съвременна технология
ASSOS boilers е фабрика, построена през 1998 година от пет водещи гръцки фирми, обединени в SOLARNET S.A. и занимаващи се с използването на слънчева енергия, за да отговори на високите съвременни изисквания за качество и иновации при производството на бойлери за топла вода за бита и индустрията не само в Гърция, а и на международните пазари. Резултат от 25 годишния опит на отделните фирми е създаването на една от най-модерните фабрики в Европа, близо до Атина - ASSOS boilers c изцяло автоматизиран производствен процес на база съвременни технологии, което я направи избор № 1 за клиента в Гърция.