« Обратно към ПРОДУКТИ

допълващи системни компоненти към термопомпите РехауРЕХАУ

Богатата гама съгласувани помежду си принадлежности като комплект за присъединяване на солен разтвор, комплект за присъединяване на резервоар, модул на тръбната система на отоплителния кръг и други улеснява инсталацията на термопомпата.

Предимства:
- Всички компоненти от една ръка
- Напълно съгласувани помежду си
- Правилното решение за почти всички приложения
- Подходящи за строителните площадки елементи
- Широк спектър, характеризиращ ефективността

Програма за доставки
Присъединителен комплект за кръга на соления разтвор
служи за връзка между геотермалната сонда или земния колектор и термопомпата РЕХАУ тип GEO C или CC.
Тръбен модул на отоплителния кръг
служи за снабдяване на даден смесен кръг от отопление и/или охлаждане с вода за системата на отопление във връзка с термопомпа РЕХАУ.
Хладилен топлообменник
служи за топлопренос от една отоплителна или охлаждаща система към кръга на соления разтвор или подземните води.
3-пътен вентил
служи за отвеждане на обемни потоци вода или солен разтвор.
Въздухоотделител
служи за напълно автоматично отстраняване на въздушни и газови мехурчета от отоплителния кръг.
Шламоотделител
служи за бързо и лесно отстраняване на замърсители.
Присъединителен комплект за резервоара
служи за хидравлично присъединяване на термопомпата РЕХАУ тип GEO или AQUA в компактна конструкция със системния резервоар РЕХАУ.
Комплект за безопасност на топлообменника
служи за топлопренос от подземни води към изпарителя на термопомпата на РЕХАУ тип AQUA.
Соларен топлообменник
служи за пренос на топлинна енергия от една термична соларна инсталация към водата от системата на отопление.
Приспособление за свързване на циркулацията на топлата питейна вода в резервоара
използва се в еднофамилни и двуфамилни къщи за допълнително подгряване на питейната вода.
Електрически нагревателен прът
служи за директно нагряване на водата от системата за отопление в горната част на системата на резервоара РЕХАУ.
Приспособление за плавен старт
намалява потока при стартиране на термопомпата с около 50 %
Хидравличен превключвател
Предпазно приспособление за присъединяване към входния тръбопровод в подземните води при термопомпа AQUA