« Обратно към ПРОДУКТИ

газов кондензационeн котел ALKON 24 C - стенен

Стенен, газов, кондензационен котел със затворена камера, , за отопление и производство на БГВ, електронно запалване; ниски вредни емисии, “Low NOx”, клас 5 EN 297/EN 483.
• Горелка с предварително смесване на гориво-въздушната смес
• Изключително тънък топлообменник/кондензатор-алуминий/силиций/магнезий<12 cm (5 г. гаранция)
• Пластинчат топлообменник от неръждаема стомана за производство на БГВ
• Микропроцесор с автоматична настройка, в зависимост от външната температура
• Регулиране на две зони с различни температури (с модулиращ се стаен термостат)
• Функция за ускоряване на производството на БГВ (може да бъде изключена)
• Диагностика на работния режим и кодовете за грешки, антизамръзваща защита, функция “коминочистач”, постциркулация на помпата
• Регулиране на газовъздушната смес, чрез микропроцесор
• Постоянно съотношение на горивната смес
• Модулация на мощността 1:5
• Много висока сезонна ефективност
• Самонастройка на мощността, в зависимост от дължината на комина за димни газове
• Много ниски вредни емисии, Low NOx, клас 5 EN 297/EN 483.
• Таймер против блокиране на помпата и вентил с ел. задвижка
• Електрическа защита IPX4D

Допълнителни аксесоари:
• Външен датчик
• On/Off или програмируем стаен термостат

ALKON 24C
Номинална мощност
kW4,1 – 23
Категория на ефективност (Dir. 92/42 EEC)
* * * *
К.П.Д. при 100% натоварване в конденз. режим
%101.1
К.П.Д. при 30% натоварване в конденз. режим
%107.2
CO2 (min-max) %9,5 -9,5
NOx (стойност според EN 297/A3 и EN 483) mg/kWh57,62
Максимално производство на конденз kg/h4,0
Клас NOx  5
Мин/макс температура в режим на отопление ºС30 - 80
Мин/макс температура в режим БГВ ºС35 - 60
Производство на БГВ при Δt 25К
l/min13
Капацитет разширителен съд ОИl8
Захранващо напрежение/честота
V/Hz230/50
Максимална ел. мощност W150
Нетно тегло kg36
Електрическа защита  IP X4D
Приложение категория газ  II 2H3P