« Обратно към ПРОДУКТИ

газов кондензационeн котел ALKON 90 - стенен

Стоящ газов кондензационен котел за вътрешен или външен монтаж, защита IPX5D – електронно запалване, подходящ за каскадно свързване (2 каскади от по 4 котела) за мощност от 720 kW

• Компактна стоманена кутия с антикорозионно покритие, подходяща за вътрешен и външен монтаж
• Горелка с предварително смесване
• Горивна камера от сплав - алуминий/силиций/магнезий
• Микропроцесорно управление (възможност за управление чрез електронен, дигитален термостат Е8)
• Газов пресостат, който изключва котела ако налягането падне под 14 mbar
• Пресостат за ниско налягане на водата, който изключва котела при пад на налягането
• Сензор, който изключва котела ако конденза не се дренира правилно
• Предпазен клапан - 7 bar
• Електрическа връзка за други предпазни устройства
• 3-пътен вентил с пълно отваряне при подаването
• 2-пътен вентил на връщане
• Връзка E-Bus с управление Е8 (опция)
• Модулация на съотношението въздух/газ контролирано от микропроцесора
• Модулация на мощността: 1:4,2
• Много висока сезонна ефективност
• Модулираща помпа, котролирана от котела
• Самонастройка на мощността, в зависимост от дължината на комина за изгорели газове
• Много ниски вредни емисии, Low NOx, клас Va EN 297/EN 483.
• Таймер против блокиране на помпата
• Електрическа защита IPX5D
• Диагностика на статуса на работа и кодове за грешки, антизамръзваща защита, функция “коминочистач”, превъртане на помпата, дигитално изписване на грешките
Опростено каскадно свързване фланец/фланец по вода и газ

Допълнителни аксесоари:
• Електронно управление Е8 (управлява няколко котела)
• BM8 зонално дистанционно управление (в комбинация с E8)
• Защита и предпазна арматура
• Хидравличен разделител
• Хидравлична система за каскадно управление
Коминна система за каскадно управление

ALKON90R
Номинална мощност
kW22 – 90
Мощност в кондензационен режим 50º/30ºC kW24 - 93.6
Мощност в традиционен режим 80º/60ºC kW21 - 87.5
Категория на ефективност (Dir. 92/42 EEC)
* * * *
К.П.Д. при 100% натоварване в конденз. режим
%104
К.П.Д. при 30% натоварване в конденз. режим
%108.64
CO2 (min-max) %21.5 - 104.4
NOx (стойност според EN 297/A3 и EN 483) mg/kWh35.62
Максимално производство на конденз kg/h14.54
Клас NOx 5
Капацитет разширителен съд ОИl10
Нетно тегло kg 36
Дълбочина mm607
Височина mm1300
Широчинаmm513
Тегло
kg 135
Електрическа защита
IP X5D